Algemeen: 07 april 2014 Basisschool de Vogelweid (Schagen) start verkoop van broodhaantjes - Opbrengst naar 40-jarig jubileum en Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind

Schagen, 3 april 2014 - In de aanloop naar Pasen start basisschool De Vogelweid op vrijdag 11 april 2014 met de verkoop van broodhaantjes. Broodhaantjes zijn een vast onderdeel van de palmpasenstok die veel kinderen maken voor Palmpasen. Aan de palmpasenstok hangen vlaggetjes, eieren, appels en slingers. Bovenop de stok geprikt, zit een haantje van brood.

"In samenwerking met Bakkerij Slijkerman bieden we de broodhaantjes voor slechts Ä1,- te koop aan op onze schoolmarkt", aldus Joop Janson, directeur van De Vogelweid. "Iedereen die alvast in de Paas-stemming wil komen is van harte welkom op onze markt. De markt is speciaal voor deze gelegenheid de gehele ochtend tot 12.30 uur geopend."

"Na 11 april 2014 sluit de schoolmarkt. Vanaf begin februari 2014 zijn we twee keer per week open geweest. De opbrengsten van de markt komen deels ten goede aan de feestweek in mei, waarin we onder andere met de hele school op schoolreis gaan. Daarnaast gaat een deel naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind."

De feestweek gaat nu nader ingevuld worden. Een belangrijk onderdeel is de reünie op zaterdag 24 mei 2014. Aanmelden kan via reunie.vogelweid@gmail.com. Kijk voor meer informatie over de feestelijkheden op de Facebookpagina Vogelweid Schagen.

Over De Vogelweid

Op 1 augustus 2014 1974 ging formeel de r.k. lagere school 'Waldervaart' van start. Een naam had de school toen nog niet. De school startte met twee leerkrachten en 24 leerlingen in één lokaal. De r.k. kleuterschool begon met één leerkracht in november 2014 1974 toen ook voor deze leeftijdsgroep een lokaal beschikbaar was (er werd nog druk gebouwd).

Op 23 mei 2014 1975 werd het gehele complex officieel in gebruik genomen en werd de naam 'De Vogelweid' bekend gemaakt. In datzelfde eerste schooljaar werd ook zwembad 'De Wiel' geopend.

In de loop der jaren breidde de school zich verder uit. Vandaag de dag heeft de school rond de tweehonderd leerlingen verdeeld over 9 groepen, waarvan drie kleutergroepen.

Door het team van 18 leerkrachten en 1 vakleerkracht gymnastiek wordt eigentijds onderwijs aangeboden. Mede door het invoeren van het GIP-lesmodel (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) wordt de kinderen in een open en gezellige sfeer structuur aangeboden. Door middel van het werken met dag- en weektaken wordt gestreefd naar samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er wordt steeds geprobeerd de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Kijk voor meer informatie op www.vogelweid.nl.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl