Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 09 april 2014 HHNK: Krediet verleend voor verkenning afgetoetste keringen

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Woensdagavond 2 april 2014 heeft ons algemeen bestuur een kredietaanvraag voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma geaccordeerd. Het betreft een aanvraag voor de verkenningen van zeven projecten voor de in 2011 afgetoetste primaire keringen.

De voorbereidende onderzoeken voor de eerste drie projecten gaan dit jaar van start.

Tijdens de derde toetsingsronde in 2011 hebben getoetst of onze primaire waterkeringen nog aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoen. Uit deze toets zijn 47 kunstwerken en 96 kilometer dijk afgetoetst. Afgetoetst wil zeggen dat er in ieder geval nader onderzoek en mogelijk versterking nodig is. De kunstwerken en dijken zijn geclusterd in 19 projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP, voorheen nieuw HWBP genoemd). In 2014 starten we met zeven van deze projecten.

Drie verkennende onderzoeken

Het gaat om drie verkennende onderzoeken (Wieringer Zeewering, Noordzeekanaal-Noord en Wieringermeer C-Kering) en om vier zogenoemde koppelstukken (Kunstwerken Texel, dijkstrekking Texel, Koegraszeedijk en Markermeerdijken). Koppelstukken zijn dijkvakken die aansluiten op HWBP-2-dijkvakken en waar slimme combinaties mogelijk zijn die geld besparen en/of overlast voor de omgeving verminderen.

Kennis en innovatie

De 12 projecten waar we nog niet mee van start gaan, staan qua prioriteit laag op de landelijke lijst met projecten. De omvang van het aantal afgetoetste dijken en de hoogte van het jaarlijks beschikbare budget maken dat het HWBP naar verwachting sneller en goedkoper zal moeten worden uitgevoerd dan het lopende HWBP2-programma. Mede door gebruik te maken van de in HWBP-2 en Ruimte voor de Rivier opgedane kennis en innovaties hopen we de waterveiligheid voor de toekomst sneller en goedkoper te kunnen blijven garanderen. Wij hebben inmiddels veel van die nieuwe kennis en oplossingen in huis door het uitvoeren van de programma's HWBP-2 en VBK of zijn deelnemer in de ontwikkeling daarvan.

Voorbeelden zijn Dijken op Veen en de Oeverdijk.

Nieuwe veiligheidsfilosofie

Verder wordt de komende jaren landelijk een nieuwe veiligheidsfilosofie inclusief de risicobenadering en normstelling van kracht die van toepassing zal zijn op het HWBP. Het is daarom de verwachting dat HWBP de komende jaren meer slimme koppelingen zal kunnen maken met innovatieve ontwikkelingen of met onze beheerprogramma's, zoals voor groot onderhoud of de vervanging van kunstwerken.

Prioritering

Bij de 12 projecten zijn ook dijkvakken die in gebieden liggen waar HWBP-2 plannen maakt voor versterking. Deze dijkvakken komen nu echter niet in aanmerking om als koppelstuk meegenomen te worden. Dit heeft met prioritering en beschikbaar budget te maken. Doordat we niet alles in één keer kunnen aanpakken, krijgen de HWBP-2-projecten voorrang: deze dijkvakken voldoen al sinds 2006 niet meer aan de geldende normen. In een later stadium starten we met de planvorming voor de overige waterkeringen die in 2011 afgetoetst zijn.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl