Algemeen: 28 april 2014 Provincie Noord-Holland wil 2,5 miljoen extra inzetten voor mooier kustgebied bij Petten

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen nog eens 2,5 miljoen euro ter beschikking stellen voor lokale initiatieven van gemeenten, ondernemers en natuurorganisaties in het kustgebied bij Callantsoog, Sint Maartenszee, Petten en Camperduin.

Daardoor wordt de regio nog aantrekkelijker voor recreanten en toeristen en krijgt het gebied een economische impuls.

De provincie heeft al eerder 8,1 miljoen ingezet voor natuur- en recreatieprojecten om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren.

Gedeputeerde Joke Geldhof: "Nu de eerste resultaten zichtbaar worden, zien veel organisaties en ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden. Door de koppeling met de kustversterking van de Hondsbossche en Pettemer zeewering kan werk met werk worden gemaakt."

Zeezijde

De huidige 27 projecten liggen allemaal aan de landkant in de polder, omdat destijds niet duidelijk was hoe de dijk precies zou worden versterkt. Later is hier een breed fietspad over de nieuwe duinen bijgekomen. De extra 2,5 miljoen euro zijn nu ook beschikbaar voor projecten aan de zeezijde van de dijk. Dit keer kunnen ook private partijen, zoals ondernemers en agrariërs een subsidieaanvraag indienen.

Keuzes

Het provinciale budget voor de kust is bedoeld voor verschillende gebieden langs de Noord-Hollandse kust, zoals bij de Markermeerdijken en Den Oever. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden hoe het geld over de kust- en dijkversterkingsprojecten wordt verdeeld. GS stellen nu ongeveer een kwart van het resterende budget beschikbaar voor het gebied rond de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Als Provinciale Staten instemmen met het voorstel van GS, zullen GS rond de zomer een uitvoeringsregeling met subsidie-criteria vaststellen. De regeling wordt naar verwachting in de tweede helft van het jaar opengesteld voor aanvragers.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl