Algemeen: 28 april 2014 Eerste stappen NH Slimmer 2014 gezet

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Donderdag 3 april 2014 vond in het stadhuis van Purmerend de eerste werksessie van Noord-Holland Slimmer 2014 plaats. Daarmee zijn de eerste stappen gezet.

Gedurende het gehele Noord-Holland Slimmer-project vinden er meerdere werksessies plaats, waaraan alle deelnemende gemeenten mee doen. De eerste sessie was op donderdag 3 april 2014 in het stadhuis van gastheer Purmerend. Om dieper in te gaan op de uitdagingen en kansen van open data, vonden er eerst vier verdiepende parallelle sessies plaats. Dat gebeurde in de vorm van een 'unconference', waar de inhoud wordt bepaald door de vragen van de deelnemers.

De sessies gingen over data-aanlevering, juridische zaken, de omgeving, de hergebruikers en de interne organisatie. De vragen liepen uiteen van 'Wie beheert en betaalt eigenlijk de voorzieningen van open data?' tot de vraag of Universiteiten en het CBS goede samenwerkingspartners zouden zijn? Na dat verder uitgewerkt te hebben, was er meer aandacht voor de opendatathema's van alle gemeenten.

Relevant

De waarde van data wordt pas echt zichtbaar als het in een relevante context, voor concrete en actuele vraagstukken, gebruikt wordt. Iedere gemeente kiest dan ook een of enkele lokale thema's die als kapstok dienen voor het vrijgeven van data en samenwerking met de 'buitenwereld'. De thema's komen voort uit de gemeenten zelf, maar kunnen ook vanuit lokale ondernemers en maatschappelijke partners worden aangedragen.

Drie van de 9 gemeenten hebben hun thema's voor het programma al bepaald. Zo gaat gemeente Den Helder aan de slag met binnenstadsontwikkeling, de gemeente Velzen met financiële transparantie en openbare werken en de gemeente Medemblik wil het bijzonder vervoer beter organiseren (denk aan AWBZ-vervoer, WMO-vervoer en leerlingenvervoer). De andere gemeenten kiezen de komende weken hun thema(-s). Genoemd zijn onder andere toerisme en recreatie, wateroverlast, decentralisatie van de zorg, beheer van de openbare ruimte en de inzet van data voor wijkteams.

Ten slotte zijn tips & tricks besproken en werd er een planning gemaakt. De volgende werksessie zal op 5 juni 2014 plaatsvinden in het stadhuis van Medemblik.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl