Algemeen: 09 mei 2014 Eerste Hulp bij Groen op donderdag 12 juni 2014 (Noord-Holland)

Heb jij een idee of een initiatief om een natuurgebied of landschap in Noord-Holland te verbeteren? Meld jouw idee aan voor 'Eerste Hulp bij Groen' en maak kans op een ondersteuningsprijs.

In Noord-Holland bruist het van de groene initiatieven. Bestaande of nieuwe initiatieven die vast een duwtje in de rug kunnen gebruiken, 'eerste hulp' nodig hebben.

Alle begin is moeilijk...

De overheid is zich steeds meer bewust van deze 'nieuwe energie' in de maatschappij. Maar ze vindt het vaak nog lastig om hier op de juiste manier op in te spelen. Ondertussen hoef jij je niet tegen te laten houden om op eigen initiatief aan de slag te gaan. Om zelf een stukje natuur te beheren, bijzondere dieren te beschermen of nieuwe groepen bij de natuur te betrekken. Toch kan het moeizaam zijn je idee uit te voeren, door het ontbreken van een goed netwerk, (financiële) middelen, contacten binnen de overheid of toegang tot specifieke kennis en vaardigheden.

IVN biedt eerste hulp

IVN wil jouw maatschappelijke energie graag een extra impuls geven! In samenwerking met de Provincie Noord-Holland en onze groene partners(*) organiseert IVN op 12 juni 2014 de bijeenkomst 'Eerste hulp bij groen'. Een meeting met specialisten die eerste hulp kunnen bieden om jouw initiatief verder te ontwikkelen. Geen vage adviezen, maar praktische tips die direct toepasbaar zijn en in contact gebracht te worden met een waardevol netwerk van natuurorganisaties, beleidsambtenaren, NGO's, waterschappen, universiteiten en bedrijfsleven. Het meest kansrijke project ontvangt 1.000 euro.

Een voorbeeld: Beheer van het Purmerbos

In het Purmerbos ligt een waardevol moeras met een essen-beukenbos. Het moeras wordt niet beheerd. Nu verlandt het en wordt uiteindelijk tot bos. Diversiteit en hoge natuurwaarde - zoals de bijzondere witgesterde blauwborst - lopen het risico te verdwijnen.

Initiatiefnemer Louis Boerma is in contact met terreinbeheerders om het bestaande moeras te beheren door het maaien en schonen van poelen en sloten.

IVN biedt eerste hulp door deze initiatiefnemers in contact te brengen met de juiste instanties die daarvoor toestemming kunnen geven.

Meld je aan!

Heb jij als particulier, vereniging, stichting of bedrijf een goed idee? Dien je initiatief in voor 22 mei 2014 met het aanmeldformulier. De bijeenkomst biedt ruimte aan 25 initiatiefnemers.

* In de provincie Noord-Holland werken de terreinbeherende organisaties samen onder de naam TBO. (Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Recreatieschap Noord-Holland en Waternet.) (Bron: IVN Noord-Holland)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl