Algemeen: 20 mei 2014 Praat mee over toekomst basisonderwijs op Texel op donderdag 22 mei 2014

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Op donderdag 22 mei 2014 wordt onder de noemer 'Operatie onderwijs Texel' een gespreksavond georganiseerd over de toekomst van het basisonderwijs op Texel. Een drietal initiatiefnemers (Eva Mondeel, Mimi Eelman en Jessica de Graaf) heeft de gemeente en de schoolbesturen verzocht om met betrokkenheid van de Texelse gemeenschap een vervolg te geven aan de onderwijsvisie. Texelaars zijn van harte uitgenodigd mee te praten over de toekomst van het basisonderwijs.

Het doel van de bijeenkomst is om op interactieve wijze informatie te verzamelen om te 'bouwen' aan het toekomstig basisonderwijs op Texel. Dit gebeurt op basis van de onderwijsvisie 'Passend thuisnabij onderwijs op Texel' die eind 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze visie is in nauwe samenwerking tussen gemeente en Texelse schoolbesturen tot stand gekomen.

De informatie die uit de bijeenkomst voortkomt, wordt gebruikt als input voor het gewenste aanbod en de kwaliteit van het onderwijs en voor het opstellen van het integraal huisvestingsplan.

Opzet van de avond

De bijeenkomst wordt geopend door mevrouw Hennie Huisman, wethouder onderwijs.

Aansluitend worden feiten en cijfers gepresenteerd die de aanleiding zijn om over de toekomst van het onderwijs op Texel na te denken. Ook de totstandkoming van de visie op onderwijs 'Passend thuisnabij onderwijs op Texel' en de ontwikkeling Wet passend onderwijs worden nader toegelicht.

Vervolgens wordt in themasessies gesproken over de toekomst van het onderwijs.

Bij deze sessies zitten ook mensen van de schoolbesturen en de gemeente aan tafel. Het gaat dan voornamelijk om vragen als; 'Welke kansen zien we en welke wensen hebben we voor het basisonderwijs? Wat willen we met elkaar bereiken?' De avond wordt begeleid door Jurjen Van den Bergh. Jurjen is bekend met onderwijs en ervaren in het begeleiden van discussiebijeenkomsten.

Suggesties thema's welkom

Heeft u ideeën, gedachten of gespreksonderwerpen voor deze sessies dan kunt u die aandragen vóór 22 mei 2014 via Facebook (operatieonderwijstexel), Twitter (@OnderwijsTexel) of via de e-mail onderwijstexel@gmail.com. De uitkomsten van de themasessies worden de avond zelf gepresenteerd en kort besproken.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 mei 2014 in de Verzamelpost/Drijverhuus (voormalige Drijverschool), Naalrand 2 in Den Hoorn. U bent vanaf 19:00 uur welkom. De bijeenkomst start om 19:30 uur.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl