Algemeen: 11 juni 2014 De Kop Werkt Door!

De 'Kop Werkt Door!' is een regionaal samenwerkingsverband van overheden om de economische vitaliteit van de Kop van Noord-Holland te stimuleren. De gemeente Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en de provincie Noord-Holland werken binnen dit programma samen aan het verbeteren van de regiopositie.

Doel

Centraal doel van de regionale samenwerking is het creëren van een optimaal klimaat voor bedrijven om zich te ontplooien. Het accent ligt op ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid; de drie terreinen waarop gemeenten en provincie met name verantwoordelijkheid dragen.

Anticipeerregio

Grote ruimtelijk-economische ontwikkelingen zijn aan de orde. Tegelijkertijd wijst de demografische ontwikkeling op ontgroening, vergrijzing en daling van de (beroeps)bevolking. Als gevolg van deze verwachtingen heeft de rijksoverheid de Kop van Noord-Holland betiteld als 'anticipeerregio'.

Kansrijke clusters

De inzet van de samenwerking is gericht op het versterken van de terreinen waarop Noord-Holland Noord een sterke positie vervult. De focus ligt op vijf kansrijke economische clusters, die gekoppeld zijn aan een board:

  1. Agribusiness (Agriboard);
  2. Marien, Maritiem & Offshore;
  3. Energie (Energy Board);
  4. Medisch (Holland Health);
  5. Vrijetijdseconomie (Leisure Board).

Hiervoor zijn samenwerkende overheden nodig die faciliteren, (ruimtelijk) regisseren, initiëren en stimuleren. Zeker in een tijd waarin er 'meer met minder' moet, is samenwerken naast een kans ook noodzaak.

Hoofdopgaven

Het meerjarenprogramma is de werkagenda voor de periode 2014-2017en stelt drie hoofdopgaven centraal:

  1. Programmeren van beleid in de context van demografie;
  2. Opstellen van een regionaal ruimtelijk kader als fundament voor ruimtelijke programmering;
  3. Maken van afspraken over het samen financieren van regionale opgaven.

(bron: De Kop Werkt)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl