Algemeen: 17 juni 2014 Constructieve bijeenkomst met MCN onderzoekpartners over Efro II

MCN wil, net als in het lopende Efro project, een nieuwe Efro aanvraag doen voor o.a. een aantal 'onderzoek' gerelateerde projecten op het gebied van wind op zee, biomassateelt op zee, duurzame winning van olie/gas en getijdenenergie.

Hoewel Efro II aanzienlijk minder middelen en een beperktere omschrijving kent dan het bestaande programma, vindt MCN het belangrijk dit met de onderzoekpartners te delen en de aan te pakken onderwerpen, de te volgen route en de planning door te spreken. MCN heeft hiertoe met KplusV adviesbureau een eerste verkenning gedaan naar de contouren van Efro II.

Tijdens een constructieve bijeenkomst met vertegenwoordigers van MCN-partners TNO, Endures, IMARES, ECN, NIOZ, AMC Centre, Knowledge Centre WMC en NHL op woensdag 11 juni 2014 jl., werd intensief van gedachten gewisseld over de mogelijkheden voor enerzijds toegepaste onderzoeksonderwerpen en anderzijds de komst van het nieuwe Efro programma en de kansen die zich hierbij voordoen.

De aangedragen ideeën worden door MCN en KplusV verder uitgewerkt. (Bron: Maritime Campus)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl