Algemeen: 23 juni 2014 Noord-Hollands PlattelandsParlement: Vrijdag 7 november 2014

Wie gaat het werk doen?! - Dat is dé vraag die tijdens het derde Noord-Hollands PlattelandsParlement centraal staat. Door de decentralisaties en bezuinigingen wordt een steeds groter beroep gedaan op zelfredzaamheid door burgers. Maar waar ligt nu de grens van die zelfredzaamheid? Wat kunnen en willen burgers zelf, welke rol spelen overheden en maatschappelijke organisaties nog en hoe kan eigen initiatief gestimuleerd én gefaciliteerd worden?

Dorpsraden, dorpshuizen en andere bewonersinitiatieven gaan op het Noord-Hollands PlattelandsParlement hierover het gesprek aan met provinciale en gemeentelijke beleidsmakers.

Het is tevens een mooie gelegenheid om uw standpunt op de agenda te zetten voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen in 2015.

Noteer 7 november 2014 alvast in uw agenda, uw aanwezigheid en inbreng worden gewaardeerd!

Noord-Hollands PlattelandsParlement 2014

Het Noord-Hollandse PlattelandsParlement is een tweejaarlijks evenement waarop initiatiefnemers in kleine kernen, provinciale en lokale overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het platteland. Tijdens de editie 2014 staan de grenzen van vrijwilligerswerk en zelfredzaamheid centraal. Aan de hand van zes thema's worden actuele vraagstukken en initiatieven besproken.

Veranderende verhoudingen

De verhouding tussen burger en overheid is aan het veranderen. Burgers worden mondiger en willen meer regie op hun eigen leven en leefomgeving. Overheden trekken zich terug, genoodzaakt door bezuinigingen en door decentralisatie van bevoegdheden. Toch heeft de overheid ook steeds meer oog voor de burger gekregen. Steeds meer gemeenten hebben een actief kleine kernenbeleid, of stimuleren de oprichting van dorpsraden en het schrijven van dorpsvisies. Aan de andere kant vinden veel overheden het nog lastig om zaken los te laten.

Burgers mogen wel meedenken, maar de eindbeslissing ligt bij de overheid.

Broedplaats van eigen initiatief

We zien ook steeds meer actieve en leefbare gemeenschappen met mensen die niet alleen naar de overheid kijken om hun leefomgeving leefbaar te houden of te maken. Veel activiteiten en projecten in onze kleine kernen zijn ooit opgezet door actieve burgers, soms met een steuntje in de rug van de overheid. Denk aan verenigingen, dorpshuizen, peuterspeelzalen, scholen, etc. Het platteland is en was een broedplaats voor creativiteit, eigen initiatief en oplossend vermogend.

Nieuwe tijden

Nieuwe ontwikkelingen en een veranderende omgeving vragen om een andere manier van samenwerken. Tussen burgers onderling, maar ook tussen alle partijen (burgers, overheden, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke instellingen, etc.) die een rol willen spelen in het verbeteren van leefbaarheid, gezondheid en welzijn in de Noord-Hollandse kleine kernen.

Samen het werk doen

Deze nieuwe verhoudingen vragen om loslaten door overheden en maatschappelijke organisatie (niet overboord gooien), vertrouwen geven en samen zoeken naar nieuwe organisatievormen en coalities. Maar ook delen van kennis en ervaring, samen een stip op de horizon zetten. Want alleen samen houden we het Noord-Hollandse platteland leefbaar.

Meer info?

Kijk voor meer informatie op www.noordhollandsplattelandsparlement.nl of volg #NHPP14 op Twitter.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl