Algemeen: 25 juni 2014 Sectorplan Zorg NHN succesvol ingediend

RPA Noord-Holland Noord logoBron: RPA NHN - Op 28 mei 2014 is door werkgeversvereniging ZWplus een sectorplan Zorg ingediend voor de regio Noord-Holland Noord. Het plan heeft betrekking op de sectoren VVT, GHZ en GGZ. Doel van het plan is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen die het gevolg zijn van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de sector.

Scholing:

Het sectorplan Zorg NHN beoogt in te spelen op de verwachte personele ontwikkelingen door in te zetten op scholing. Medewerkers zullen getraind worden op hun competenties en hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt. Ook zullen medewerkers op een hoger niveau worden geschoold waardoor zij beter aansluiten bij de vraag en in de toekomst behouden kunnen worden voor de sector. Het plan is om de komende twee jaar in totaal 1651 medewerkers een scholingstraject te laten doorlopen.

Cofinanciering:

In het plan is het maximaal beschikbare bedrag van 2,4 miljoen euro aan cofinanciering aangevraagd. De totale kosten voor het sectorplan bedragen 9,7 miljoen euro. Om uitvoering te geven aan het plan is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die mede is ondertekend door de werknemersorganisatie CNV publieke zaak.

Goedkeuring:

Het sectorplan moet nog worden goedgekeurd door het Agentschap SZW. Verwacht wordt dat hier in juni 2014 uitsluitsel over zal worden gegeven.

Meer informatie:

Informatie over de aanvraag kunt u vinden op http://www.zwbanen.nl/pagina/sectorplan

Mocht u vragen hebben over het sectorplan, dan kunt u contact opnemen met het projectteam Z&W NHN, via email: .

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl