Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 11 juli 2014 Overeenkomst samenwerking waterketen Noordkop

HHNK logoBron: HHNK - Op 2 juli 2014 vond de ondertekening plaats van de overeenkomst voor samenwerking in de waterketen in de Noordkop. Op het ramschip 'De Schorpioen' bij het Marine museum in Den Helder kwamen de bestuurders van Texel, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en het hoogheemraadschap bijeen en werden geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen in de waterketen en de activiteiten in de Noordkop.

Het hoogtepunt was de ondertekening van de nieuwe overeenkomst voor samenwerking in de waterketen in de Noordkop.

De Noordkop was al sinds 2001 actief in de samenwerking en heeft sindsdien al vele successen geboekt. Diverse projecten van de Noordkop zijn zelfs landelijk als voorbeeld gebruikt. Toch had deze regio last van de wet van de remmende voorsprong. Volgens de Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van mevrouw Peijs waren de ambities van deze samenwerkingsregio nog onvoldoende bestuurlijk geborgd. Daarmee werd de Noordkop ingedeeld bij de achterblijvers. Hoog tijd dus om de intentieovereenkomst uit 2003 te vervangen door een nieuwe overeenkomst die de ambities op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid expliciet vastlegt, conform de afspraken in het Bestuursakkoord Water (BAW) uit 2011. Voor de kosten is de ambitie uitgesproken om in de afvalwaterketen 12,5 % te besparen op de verwachte kosten voor 2020.

De samenwerkingsregio Noordkop heeft de afgelopen maanden een feitenonderzoek laten uitvoeren om de verdere samenwerkingskansen inzichtelijk te maken. Hierbij is niet alleen aandacht voor samenwerking tussen gemeenten en het hoogheemraadschap, maar ook met het PWN. De resultaten van het feitenonderzoek zijn door vertaald in een uitvoeringsprogramma waarmee de Noordkop gaat voldoen aan de afspraken in het BAW.

Op 25 augustus 2014 zal voor het gebied Noorderkwartier namens alle gemeenten, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN een gezamenlijke rapportage worden overhandigd aan mevrouw Peijs van de Visitatiecommissie Waterketen. Dit is een gezamenlijke rapportage voor alle vijf de regio's (Noordkop, Noord-Kennemerland Noord, Noord-Kennemerland Zuid, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl