Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 21 juli 2014 Financiële garanties voor continuïteit jeugdhulp

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stellen tot 1 januari 2018 € 200 miljoen beschikbaar om jeugdhulpinstellingen te helpen die in problemen komen als gevolg van de invoering van de Jeugdwet.

Deze toezegging doen zij in de Regeling vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet, die zij eind vorige week middels een brief aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het bedrag van € 200 miljoen is inclusief € 40 miljoen die dit voorjaar onlangs bij het Begrotingsakkoord Zorg beschikbaar is gesteld.

Vergoedingen zullen alleen worden toegekend zolang het budget niet is uitgeput.

Te kleine reserves

Aan gemeenten wordt per 1 januari 2015 een nieuwe taak toebedeeld, afkomstig uit vijf verschillende sectoren met verschillende bekostigingsregels. Gemeenten hebben tijd nodig om een goede werkwijze te vinden, waardoor onduidelijkheid voor instellingen onvermijdelijk is. Een groot aantal instellingen heeft kleine reserves heeft en kunnen niet lang bestaan met deze onduidelijkheid. Daarnaast zullen sommige instellingen grotere aanpassingen in hun bedrijfsvoering moeten doorvoeren om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, dan zij zelf uit hun reserves kunnen financieren.

Transitie Autoriteit Jeugd

Met het geld hopen van Rijn en Teeven zorginstellingen meer zekerheid te kunnen geven dat zij op tijd aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De Transitie Autoriteit Jeugd adviseert beide staatssecretarissen over de verzoeken om een vergoeding. Staatssecretaris van Rijn: 'Zorginstellingen die in problemen komen, kunnen bij de Transitie Autoriteit Jeugd aankloppen voor steun. Zodat de zorg voor kinderen en gezinnen onder hun hoede niet in gevaar komt en ze bijvoorbeeld niet op basis van teveel onzekerheid medewerkers hoeven te ontslaan. Het is een sobere regeling. Instellingen moeten de financiële steun gewoon weer terugbetalen als zij voldoende omzet hebben'.

Afspraken maken

Gemeenten en zorginstellingen moeten afspraken met elkaar maken om frictiekosten als gevolg van de veranderingen in de jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen.

Als er ondanks die afspraken toch niet te vermijden kosten overblijven, is de Regeling vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet er om financiële ondersteuning te bieden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl