Algemeen: 31 juli 2014 Samenwerking gemeenten Sociaal Domein gaat veranderen (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel)

De samenwerking in het Sociaal Domein van de vier gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel gaat veranderen. Dit is noodzakelijk vanwege het besluit van de colleges van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen om niet verder te gaan met de gezamenlijke ontwikkeling van het RAKC. Zoals bekend besluit Texel op een later moment om wel of niet deel te nemen aan het RAKC.

Zorg aan onze inwoners belangrijk

Het bedienen en het leveren van ondersteuning en zorg aan onze inwoners per 1 januari 2015 is onze grootste prioriteit. De gemeenten zullen er natuurlijk alles aan doen om deze ondersteuning en zorg op een goede manier te kunnen leveren.

Overwegingen wijzigen samenwerking

Dit jaar is gebleken dat er tussen Schagen en Hollands Kroon enerzijds en Den Helder anderzijds in toenemende mate een verschil van inzicht is ontstaan in de wijze waarop de uitvoering van taken in het Sociaal Domein wordt vormgegeven. Met het oog op de gevolgen hiervan voor de inwoners en gezien de korte tijdsspanne en de grote opgave die de 3 decentralisaties met zich meebrengen is er besloten om op dit moment de samenwerking op dit terrein te beëindigen.

Vanwege de grote maatschappelijke impact van de komende transities - zoals bijv. de jeugdzorg, de nieuwe taken in kader van de participatiewet en de ondersteunende begeleiding en dagbesteding - is er voor gekozen om per direct vanuit eigen bestuurlijke autonomie keuzes te maken voor Schagen en Hollands Kroon enerzijds en Den Helder anderzijds. Door de grote onderlinge verwevenheid tussen RAKC, Wijkteams, Beleid en Inkoop & Contractering, is ervoor gekozen op deze onderdelen de structurele samenwerking te beëindigen.

Deze keuze is gemaakt met het volle respect voor de inzet en betrokkenheid waarop elk van de drie gemeenten tot dusver heeft gepoogd om tot een effectieve en efficiënte invulling van de oorspronkelijke doelstellingen te komen. Dit wederzijds respect geeft ruimte om ook in de nabije toekomst te blijven samenwerken.

Texels besluit RAKC volgt

Op Texel besluit de gemeenteraad over deelname aan het Regionaal Administratie en Kenniscentrum. Dit zal naar verwachting in september 2014 of oktober 2014 in de gemeenteraad worden behandeld. Hierin worden ook recent beschikbaar gekomen gegevens zoals de hoogte van het budget per gemeente en de definitieve wetgeving meegenomen.

Inwoners worden hierover geïnformeerd via lokale media en de pagina over het Sociaal Domein in de Texelse Courant.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl