Algemeen: 14 augustus 2014 Tweede inloopavond versterking Koegraszeedijk op dinsdag 19 augustus 2014 in Den Helder

HHNK logoBron: HHNK - Een Groutinjectieanker. Weten wat dit betekent? Kom dan dinsdag 19 augustus langs in gemaal de Helsdeur in Den Helder. Vanaf 16 uur staan onze medewerkers klaar om uw vragen over de versterking van de Koegraszeedijk te beantwoorden.

Aanleiding is het ontwerp-projectplan dat tot en met 6 september 2014 ter inzage ligt. Om de directe omgeving gelegenheid te geven het plan in te kijken en vragen te stellen, organiseren we twee inloopspreekuren.

De eerste vond plaats op maandag 28 juli 2014. Ondanks het slechte weer en de vakantietijd was er belangstelling voor het project. De omwonenden die de regen hadden getrotseerd waren zeer geïnteresseerd in de technische toelichting op de tekeningen en het projectplan.

Om iedereen voldoende gelegenheid te geven om het projectplan te bekijken en vragen te stellen houden we op dinsdag 19 augustus 2014 nog een tweede inloopavond. U kunt tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen in Gemaal de Helsdeur, Het Nieuwe Werk 55 in Den Helder. Onze medewerkers staan weer klaar om vragen te beantwoorden en het plan en de tekeningen toe te lichten.

Koegraszeedijk op circa 850 meter afgekeurd

De dijk ligt deels op een defensieterrein aan de oostzijde van Den Helder, tussen gemaal de Helsdeur en de Spuisluis Oostoever, en grenst aan het Noord-Hollands Kanaal. Over een lengte van circa 850 meter voldoet de dijk niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De Koegraszeedijk wordt versterkt in het kader van het nationale Hoogwaterbeschermings-programma. Provincie Noord-Holland legt het ontwerp-projectplan nog tot en met 6 september 2014 ter inzage.

De omgeving heeft deze zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Na de verwerking van deze zienswijzen wordt het plan vastgesteld door het bestuur en de Provincie en kunnen we beginnen met de voorbereidingen van de uitvoering. Het is van groot belang dat de dijk wordt versterkt, zodat Den Helder en het achterliggende gebied in de toekomst weer goed zijn beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl