Algemeen: 19 augustus 2014 Inspraak 3D beleidsplan Sociaal Domein gemeente Schagen t/m 16 september 2014

Op 14 juli 2014 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen het 'concept 3D-Beleidsplan' vastgesteld. Zij hebben ook besloten de inspraakprocedure van toepassing te verklaring op het beleidsplan. U kunt tot en met 16 september 2014 uw inspraakreactie geven.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle taken op het terrein van de Jeugdzorg, de niet-medische zorg via de Wmo en de Participatiewet. Gemeenten krijgen voor de inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn zelf of met het eigen netwerk de regie over het eigen leven te voeren, de rol van regisseur en organisator van zorg en ondersteuning. Het document “3D – Beleidsplan” bevat de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de transities. Er gekozen om 1 integraal beleidsplan voor te leggen.

Hiermee willen we benadrukken dat er grote samenhang is in de vraagstukken waarvoor gemeenten staan.

Het beleidsplan en de bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage tot en met 16 september 2014 bij de balie op het gemeentehuis aan Laan 19 in Schagen. De stukken zijn ook hieronder digitaal te raadplegen.

U kunt tot en met 16 september 2014 uw zienswijze indienen bij het college van de gemeente Schagen. Dit kan per post via Postbus 8, 1740 AA in Schagen.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein vindt u op de pagina Sociaal Domein op www.schagen.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl