Algemeen: 29 augustus 2014 Opening nieuw studiejaar - Mark Rutte bezoekt ROC Horizon College op 3 september 2014 in Heerhugowaard

Regio Noord-Holland Noord - In het kader van de opening van het nieuwe studiejaar brengt minister-president Mark Rutte een bezoek aan het ROC Horizon College. Dit gebeurt op woensdag 3 september op de locatie in Heerhugowaard. Het is de eerste keer dat minister-president Rutte bij de start van een nieuw studiejaar een mbo-instelling bezoekt. Hiermee onderstreept de minister-president het belang van het mbo-onderwijs in Nederland.

Het bezoek staat in het teken van een ontmoeting met het onderwijs.

Het College van Bestuur is blij met het feit dat de minister-president het Horizon College bezoekt. Voorzitter John van de Langenberg: 'We willen graag laten zien op welke manier we onze studenten voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt. Dat de minister-president hiervoor de tijd en de moeite neemt is voor ons heel bijzonder. We zijn met circa 12.000 deelnemers het grootste roc boven het Noordzeekanaal en daarmee een belangrijke schakel voor de economische ontwikkeling van de regio Noord-Holland Noord.'

Afgelopen zomer hebben het ministerie van OCW en de MBO Raad het Bestuursakkoord MBO 2014 gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit en de toekomst van het mbo-onderwijs in Nederland. In het akkoord wordt de erkenning gegeven van de belangrijke positie die het middelbaar beroepsonderwijs inneemt in de Nederlandse economie. Met het bezoek van minister-president Rutte aan het Horizon College wordt dit nogmaals onderstreept.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl