Algemeen: 29 augustus 2014 Texel organiseert administratie zorgtaken met Den Helder

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - De administratie van de zorgtaken die de gemeente er vanaf 1 januari 2015 bij krijgt, wil het college met de gemeente Den Helder organiseren. Dit stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad die hierover op 17 september 2014 besluit.

Wethouder Huisman: "Participatie met de gemeente Den Helder blijkt op dit onderdeel het meest gunstig voor onze inwoners. In deze constructie blijft er het meeste geld over voor de inzet van directe zorg en ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben. Zo blijkt uit een analyse van een drietal scenario's die met elkaar vergeleken zijn."

In de zogeheten 'backoffice' wordt de zorg administratief en financieel afgehandeld en wordt waar nodig het sociaal team Texel ondersteund. Inwoners van Texel die zorg nodig hebben, zullen hier niet direct mee in aanraking komen. Zij kunnen voor hun zorgvraag straks terecht bij het sociaal team Texel. Dit team functioneert als eerste loket waar inwoners die zorg dan wel ondersteuning nodig hebben terecht kunnen.

Om tot dit besluit over de organisatie van de backoffice te komen heeft het college van burgemeester & wethouders een afweging gemaakt tussen een drietal scenario's:

Ook op andere onderwerpen binnen de zogeheten 'Transities Sociaal Domein' (de zorgtaken die gemeenten vanaf 1 januari 2015 van het rijk overgeheveld krijgen) werkt de gemeente Texel veelvuldig samen met de Kopgemeenten. Zo zijn het beleid en de inkooptrajecten met de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder voorbereid.

Lokaal bereidt de gemeente Texel zich momenteel voor op de inrichting van het sociaal team Texel. Hierover volgt in de aanloop naar januari 2015 meer informatie naar inwoners.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl