Algemeen: 03 september 2014 College Hollands Kroon wil nieuw plan voor natuur bij Lage Oude Veer en Oostpolder

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft Stichting Landschap Noord-Holland gevraagd een nieuw plan in te dienen voor natuurontwikkeling bij het Lage oude Veer en de Oostpolder.

Eerder diende de stichting een projectplan in voor de ontwikkeling van 50 hectare natuur, waarvan het grootste deel nu bestemd is voor agrarisch gebruik.

Dat plan past niet binnen de in het coalitieakkoord geformuleerde uitgangspunten en de door de raad aangenomen motie aangaande natuurontwikkeling. Daarom vraagt het college Landschap Noord-Holland om een nieuw plan, dat enkel is gericht op natuurontwikkeling binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Ecologische Hoofdstructuur

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl