Algemeen: 03 september 2014 College Hollands Kroon wil nieuw plan voor natuur bij Lage Oude Veer en Oostpolder

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft Stichting Landschap Noord-Holland gevraagd een nieuw plan in te dienen voor natuurontwikkeling bij het Lage oude Veer en de Oostpolder.

Eerder diende de stichting een projectplan in voor de ontwikkeling van 50 hectare natuur, waarvan het grootste deel nu bestemd is voor agrarisch gebruik.

Dat plan past niet binnen de in het coalitieakkoord geformuleerde uitgangspunten en de door de raad aangenomen motie aangaande natuurontwikkeling. Daarom vraagt het college Landschap Noord-Holland om een nieuw plan, dat enkel is gericht op natuurontwikkeling binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Ecologische Hoofdstructuur

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl