Algemeen: 05 september 2014 Provincie honoreert 31 projecten Regionale Sociale Agenda's

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland verleent subsidie aan 31 regionale en bovenregionale projecten op het gebied van zorg en welzijn. Regio's dienden de afgelopen maanden aanvragen in op grond van de Regionale Sociale Agenda's. Welke projecten zijn gehonoreerd? En welke thema's springen in het oog?

Voor de Kop van Noord-Holland:

Regionale Sociale Agenda

Alle acht Noord-Hollandse regio's hebben sinds 2012 een vierjarige Regionale Sociale Agenda. Hierin staat wat de gemeenten binnen een regio gezamenlijk willen bereiken op het gebied van de thema's: 'Wmo', 'Wonen, zorg en voorzieningen' en 'Vitaal platteland'.

Decentralisaties en samenhang

In 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein een feit. De meeste Noord-Hollandse regio's krijgen subsidie voor projecten die gericht zijn op het voorbereiden of het integreren van de decentralisaties op het gebied van zorg, werk en jeugd. Zo gaan gemeenten in IJmond aan de slag met het informatievoorziening in het kader van de decentralisaties en gaan de regio's Zaanstreek- Waterland en Midden-Kennemerland verder met het communiceren over de drie decentralisaties en het vormgeven van de toegang. In Gooi en Vechtstreek is de voorbereiding op de drie decentralisaties voor het derde jaar op een rij een belangrijk thema op de agenda.

Regionaal vervoer

Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden zijn sinds 2012 aan de slag met een efficiënte en effectieve organisatie van doelgroepenvervoer. Voor de komende periode starten ook de regio's Alkmaar en West-Friesland met regionale projecten gericht op doelgroepenvervoer.

Digitale toepassingen

Ook steeds meer regio's geven de samenwerking vorm via digitale toepassingen: Gooi en Vechtstreek werkt door aan het Digitaal Leefplein, West-Friesland start een website voor crowdfunding en een voor zorgvrijwilligers. Zuid-Kennemerland gaat Apps ontwikkelen voor digitale Zorgtafels en starten met een Woon Zorg Welzijn Monitor.

Tien bovenregionale projecten

Dit jaar zijn tien projecten gehonoreerd waarmee invulling wordt gegeven aan bovenregionale samenwerking. De projecten variëren van de s amenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in het Advies en meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) tot een Praktijkwerkplaats wonen en zorg, een vervolg op de Kenniskring Sociale Wijkteams en het verbinden van Sport en Wmo in een Community of Practice. In die laatste projecten staat bovenregionale kennisontwikkeling- en uitwisseling centraal.

Gedeputeerde Elvira Sweet: 'Ik ben trots op de intensievere samenwerking tussen gemeenten. Gemeenten zoeken elkaar steeds gemakkelijker op. Dat is mooi, geen enkele gemeente kan de decentralisaties in het sociale domein volledig autonoom uitvoeren.'

Uitvoeringsregeling

Subsidies wordt verleend op grond van de vierjarige Uitvoeringsregeling subsidie projecten Regionale Sociale Agenda's. In 2015 kunnen gemeenten tussen 1 mei 2014 en 19 juni 2014 nog eenmaal projectaanvragen indienen. De subsidieregeling staat alleen open voor gemeenten.

Kennisdeling

Het Kenniscentrum Wmo en Wonen heeft de 31 gehonoreerde projecten samengevat en volgt de uitvoering van de projecten. Uitwisseling van resultaten en ervaringen vindt plaats via de wekelijkse nieuwsbrief, vier kennismakelaars en laagdrempelige bijeenkomsten.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl