Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privavy verklaring

Algemeen: 07 oktober 2014 College Hollands Kroon biedt gemeenteraad de begroting 2015 aan - De dienstverlening blijft op peil en de lasten dalen licht

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon heeft de begroting 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college streeft naar een evenwichtige meerjarenbegroting, die het mogelijk maakt alle gemeentelijke taken goed uit te voeren.

In het voorstel van het college aan de gemeenteraad worden inwoners niet financieel geraakt door de bezuinigingen. Door de komende jaren op een andere manier, slim en efficiënt te werken, kunnen nu bezuinigingen ingeboekt worden en blijft de dienstverlening op peil. “De gemeente heeft de afgelopen jaren een strak en consequent financieel beleid gevoerd en heeft daarbij -naast verenigingen en instellingen- vooral een stevig beroep gedaan op de eigen organisatie. Op basis van deze begroting blijkt dat de fusie een verstandige keuze is geweest. Onze dienstverlening blijft op peil en de lasten dalen licht”, aldus wethouder Theo Meskers.

Bezuinigen

Net als vele andere gemeenten, moet ook de gemeente Hollands Kroon voor het vierde jaar op rij bezuinigen. De bezuinigingen vloeien onder andere voort uit de gevolgen die het rijksbeleid heeft op de gemeentelijke financiën. Dit betekent dat (meer) taken moeten worden uitgevoerd met minder financiële middelen. Tegelijkertijd loopt de gemeente tegen een stijging van kosten aan. Om het huishoudboekje van de gemeente kloppend te houden, heeft de gemeente sinds 2012 voor ruim € 8 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd. Een bezuiniging is niet eenmalig, maar houdt in dat we structureel, vergeleken met 2012, elk jaar miljoenen minder uitgeven. Het overgrote deel van de bezuinigingen heeft betrekking op de eigen organisatie. Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt er flink geminderd op personeelskosten. Als de raad de bezuinigingsvoorstellen vaststelt betekent het dat 52% van de totale bezuinigingen sinds 2012 de bedrijfsvoering betreft. Als fusiegemeente is Hollands Kroon hierdoor landelijk gezien een van de meest effectieve gemeenten.

Lichte lastendaling

De bezuinigingen worden opgevangen zonder de dienstverlening te verminderen of de lasten te verhogen. De rioolheffing gaat 7% omlaag en de onroerende zaak belasting stijgt alleen met de inflatiecorrectie van 1,5%. Per saldo betekent dat voor inwoners iets lagere lasten.

Dienstverlening blijft op peil

Het steeds verder verbeteren van de dienstverlening doet de gemeente door de komende jaren te investeren in digitalisering, dienstverlening aan huis en samenwerking via onze accountmanagers Economische Zaken, de kernbeheerders Openbare Ruimte en de sociale wijkteams. De gemeente Hollands Kroon gelooft namelijk dat samenwerking met de inwoners, het maatschappelijk middenveld en de ondernemers van Hollands Kroon de kern is van wat de gemeente een gemeenschap maakt. Daarom kiest de gemeente ervoor om van de medewerkers dienstverleners te maken.

Sociaal Domein

De rijksoverheid hevelt per 1 januari 2015 taken over naar de gemeente op het gebied van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Wmo/Awbz), de Jeugdzorg en de Participatiewet (werk en inkomen), en voert tegelijkertijd een forse bezuiniging door. Samen met de gemeente Schagen werkt Hollands Kroon aan een integrale toegang tot de zorg via sociale wijkteams. Uitgangspunt is dat alle kosten van het Sociaal Domein worden opgevangen binnen de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld. Degenen die werkelijk zorg nodig hebben en daar zelf niet in kunnen voorzien, wordt geen zorg ontzegd. Het is onze inzet om via slimmer werken, de kosten van de gemeente zoveel mogelijk te beperken en het beschikbare budget ten goede te laten komen aan de mensen die het echt nodig hebben.

Informatie over de begroting

Informatie over de begroting is te vinden in het vergaderschema van de gemeenteraad. Naast de begroting zelf is er een e-magazine over de begroting 2015 gemaakt, waarin u op een heel beknopte en overzichtelijke manier de hoofdlijnen van de begroting vindt. Ga voor het e-magazine naar magazine Begroting2015 http://hollandskroon.instantmagazine.com/begroting/begroting2015

Openbare Hoorzitting gemeenteraad

De begroting 2015-2018 met bijbehorende bezuinigingsvoorstellen wordt door de gemeenteraad op donderdag 23 oktober 2014 om 17:00 uur besproken tijdens de oordeelvormende raadsvergadering. De raad is benieuwd hoe u denkt over de begroting. Daarom houdt de gemeenteraad op 21 oktober 2014 een openbare hoorzitting.

De hoorzitting begint om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis in Anna Paulowna. U kunt zich hiervoor (uiterlijk een dag van te voren) aanmelden via of telefonisch via 088 – 321 50 00.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl