Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 09 oktober 2014 College Hollands Kroon legt uitzonderingen op Wet Markt en Overheid ter inzage (12 november 2014)

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - De gemeente Hollands Kroon moet zich op grond van de nieuwe Wet Markt en Overheid houden aan gedragsregels over het uitvoeren van economische activiteiten.

De gemeenteraad kan activiteiten uitzonderen van de wet, als die plaatsvinden in het algemeen belang. Het college van Hollands Kroon heeft een aantal van deze uitzonderlijke activiteiten op een rijtje gezet en legt deze eerst zes weken ter inzage, voordat zij het voorlegt aan de gemeenteraad. Tot 12 november 2014 kan elke inwoner of partij hierover een zienswijze indienen.

De Wet Markt en Overheid

Naast haar wettelijke taken voert de gemeente soms taken uit die ook door ondernemers worden uitgevoerd. Dan kan het zijn dat de gemeente een concurrent wordt voor lokale ondernemers. De nieuwe Wet Markt en Overheid gaat die concurrentie tegen, met een set gedragsregels die ervoor moeten zorgen dat voor gemeente en bedrijfsleven een gelijk speelveld geldt. De wet geldt niet voor typische overheidstaken, zoals het verlenen van vergunningen of de brandweer.

Voorbeelden van economische activiteiten die onder deze wet vallen, zijn het verkopen van grond en het verhuren van sportaccommodaties. Deze activiteiten kunnen ook door een ondernemer worden uitgevoerd, dus vallen ze onder de wet.

Ontwerpbesluit

Het ontwerp-collegebesluit benoemt de volgende activiteiten als uitzonderlijke activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang:

  1. Activiteiten die vallen onder sportstimulering. Dit is bijvoorbeeld het verhuren of exploiteren van gemeentelijke eigendommen voor sport of zwembaden.
  2. Het exploiteren of bijvoorbeeld verhuren van gemeentelijke eigendommen voor maatschappelijke doeleinden. Hier vallen ook volkstuinen en kinderopvang onder.
  3. Anti-kraakverhuur
  4. Exploitatie en verhuur van havens
  5. Het verstrekken van garantstellingen
  6. Het aanbieden van gemeentelijke begraafplaatsen
  7. De Belbus
  8. Het aanbieden van een pasfotoservice in het gemeentehuis

Procedure

Ondernemers en andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen het ontwerpbesluit om de bovengenoemde economische activiteiten aan te merken als algemeen belang. Het ontwerpbesluit en de Handreiking Wet Markt en Overheid liggen van 1 oktober 2014 tot en met 12 november 2014 zes weken ter inzage. De zienswijzen worden door het college betrokken bij de opstelling van het nieuwe ontwerpbesluit dat het college inbrengt in de gemeenteraad. Na vaststelling van het gemeenteraadbesluit kunnen indieners van zienswijzen in beroep gaan bij de rechtbank. De beroepstermijn is zes weken.

Zienswijzen indienen

Het is mogelijk uw zienswijzen in te dienen tot en met 12 november 2014 U kunt uw zienswijze op de volgende manieren indienen:

Wilt u meer weten over de nieuwe wet? Kijk dan op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mededinging/markt-en-overheid

Meer informatie ook op www.hollandskroon.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl