Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 20 oktober 2014 Programma naar een Rijke Waddenzee met vier jaar verlengd

Het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat ook in de komende vier jaar werken aan natuurherstelprojecten en verduurzaming van gebruik in de Waddenzee. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Economische Zaken heeft het Programma namelijk verlengd tot en met 2018.

Dit meldt Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. PRW is onlangs geëvalueerd door het externe bureau AEF. Dit bureau constateert dat PRW in de afgelopen periode van 2010 tot en met 2014 effectief is en bijdraagt aan het voor elkaar krijgen van initiatieven in het Waddengebied.

Uit de evaluatie blijkt verder dat de kracht van het Programma vooral ligt in het aanjagen van projecten en het verbinden van natuurorganisaties, gebruikers, bevoegde gezagen en wetenschap.

Resultaten Rijke Waddenzee

De werkwijze van PRW heeft tot concrete resultaten geleid. Staatssecretaris Dijksma benoemt in haar brief onder meer de volgende projecten:

Dijksma is blij dat PRW breed wordt gedragen en mooie resultaten behaalt: ,,De werkwijze van het Programma naar een Rijke Waddenzee zie ik als een belangrijk instrument om de doelen vanuit de 'Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk Verder' te realiseren in combinatie met een duurzaam gebruik van de Waddenzee."

Toekomst breed gesteund

Naast de bijdrage van het ministerie van EZ hebben ook het ministerie van I&M, de Waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk zich bereid verklaard bij te willen dragen aan de sturing en financiering van het Programma voor de komende periode. Die periode loopt tot en met 2018.

Uiteindelijk doel is om nog een flink aantal stappen verder te komen op weg naar het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030.

Transitie van de mosselsector 2014-2018

Tegelijk met de doorstart van het Programma zijn afspraken gemaakt over de voortgang van de mosseltransitie in de periode 2014-2018. Zowel de afspraken over de transitie van de mosselsector als de uitvoering van het programma naar een Rijke Waddenzee maken onderdeel uit van het in 2008 gesloten "Convenant Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee".

Meer informatie? Kijk op www.tweedekamer.nl en www.rijkewaddenzee.nl (Bron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl