Algemeen: 30 oktober 2014 Informatiebijeenkomst peilbesluit polder 't Hoekje op 11 november 2014 in Groote Keeten

HHNK logoBron: HHNK - Op dinsdagavond 11 november 2014 organiseren we een informatiebijeenkomst over het peilbesluit en het besluit peilafwijkingen in polder 't Hoekje. Deze besluiten moeten worden vernieuwd omdat het watersysteem in de polder is aangepast.

In het peilbesluit worden de waterpeilen vastgelegd die we in polder 't Hoekje handhaven. In het besluit voor peilafwijkingen staan regels op basis waarvan particulieren mogen afwijken van het vastgestelde peil.

Ruimte voor water

In polder 't Hoekje is het watersysteem aangepast om in perioden van extreme neerslag de kans op wateroverlast te verminderen. Daarnaast zijn verbeteringen aangebracht voor de landbouw. In 2013 is in de oosthoek van de polder een waterberging aangelegd. Dit jaar is het systeem voor de aan- en afvoer van water verbeterd. Hiervoor zijn grotere watergangen aangelegd en is aan de Nieuweweg een gemaal gebouwd dat de huidige gemalen vervangt. Een toelichting op het peilbesluit wordt gegeven in het Watergebiedsplan polder 't Hoekje. In dit plan zijn de belangenafweging, gemaakte keuzes en onderbouwing van de waterpeilen beschreven.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van het hoogheemraadschap een toelichting op de ontwerpbesluiten, waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen. U bent van harte uitgenodigd om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Meer informatie

Zie voor het ontwerp peilbesluit, het ontwerpbesluit peilafwijkingen, het watergebiedsplan polder 't Hoekje en de procedure voor het vaststellen van de besluiten de officiële bekendmaking op www.hhnk.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl