Algemeen: 04 november 2014 Hollands Kroon: bijeenkomst toekomstvisie met als onderwerp Water op 5 november 2014

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Wij willen samen met u tot een vernieuwde toekomstvisie komen. Woensdag is de laatste themabijeenkomst. Het onderwerp van de avond is Water. Voor deze bijeenkomst kunt u zich nog aanmelden via . U bent welkom vanaf 19.00 uur in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna.

De gemeente Hollands Kroon wil komen tot een vernieuwende toekomstvisie. Dit wordt niet op de traditionele manier gedaan, maar volgens co-creatie en participatie. De essentie van dit nieuwe proces is dat de visie niet alleen gemaakt wordt door het college en ambtenaren, maar door de gemeenteraad, met behulp en input vanuit de inwoners en ondernemers.

Toekomstvisie

Deze toekomstvisie gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de eigen gemeente voor de periode tot en met 2030. Onderwerpen zoals ruimte, water, mobiliteit en milieu komen hierin terug. Hollands Kroon gaat in de toekomstvisie bijvoorbeeld keuzes maken over locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen, bereikbaarheid en ruimtelijke inpassing van duurzame energie. De nieuwe toekomstvisie kan worden gezien als een overkoepelende visie voor de huidige visies en bestemmingsplannen.

De afgelopen maanden hebben we een belangrijke eerste stap gezet naar realisering van deze visie. We hebben nu een eerste verkenning uitgevoerd om te kijken wat mogelijk anders zou kunnen.

Eerdere bijeenkomsten

Met verschillende ondernemers, inwoners, organisaties en andere belangstellenden hebben we al inspirerende bijeenkomsten gehad over de thema's Leven, Toerisme en recreatie, Ondernemen en Groen. We hebben ervaren dat iedereen graag en constructief wil meedenken over hoe we samen de toekomstvisie het beste kunnen realiseren.

Aanmelden

Voor de bijeenkomst Water kunt u zich nog aanmelden via . U bent welkom vanaf 19.00 uur in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl