Algemeen: 11 november 2014 Gemeente Den Helder: Continuïteit zorg gewaarborgd

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Met het afsluiten van contracten met zorgaanbieders kan de gemeente Den Helder zorg waarborgen en voortzetten voor de inwoners die dat nodig hebben. Den Helder krijgt, net als andere gemeenten in het land, taken overgeheveld vanuit het Rijk. Dat betekent dat per 1 januari 2015 Den Helder verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, de begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben (Wmo) en de sociale participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Om in die nieuwe taken te voorzien en de zorg die daarbij hoort te waarborgen, sluit Den Helder contracten af met zorgaanbieders op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. Zorgaanbieders waarmee afspraken zijn gemaakt kunnen op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober 2014 tijdens een tekensessie op het stadhuis het contract met de gemeente bezegelen. Daarmee is de door het Rijk gestelde deadline van 1 november gehaald.

Zorg beter laten aansluiten op behoeften

De samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders is van groot belang voor het welslagen van de transitie van taken van het Rijk naar de gemeente. Deze verandering van verantwoordelijkheden is nodig om de zorg beter aan te laten sluiten bij de behoefte van mensen die zorg nodig hebben. Mensen die veel of intensieve zorg krijgen, hebben nu vaak te maken met standaardoplossingen en met veel regels. Vanaf 1 januari 2015 is er meer ruimte voor zorg op maat, passend bij de individuele wensen. De zorg is de laatste jaren ook steeds duurder geworden omdat steeds meer mensen zorg ontvangen. Verwacht wordt dat door de vergrijzing de kosten alleen maar toenemen. Het is dus ook nodig om een efficiëncyslag te maken, om onze zorg betaalbaar te houden. Dat vergt innovatieve oplossingen.

Wethouder en portefeuillehouder van Sociaal Domein Odd Wagner is verheugd dat het inkooptraject is afgerond: "Er is keihard gewerkt om de deadline van 1 november 2014 te halen. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. Op 13 november 2014 organiseren we een bijeenkomst met de zorgaanbieders om verder te kijken naar een innovatieagenda en spreken we over hoe we goede zorg en welzijn samen met de inwoners mogelijk kunnen maken."

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl