Algemeen: 14 november 2014 Begroting 2015 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vastgesteld

HHNK logoBron: HHNK - Het algemeen bestuur heeft woensdagavond 12 november 2014 ingestemd met de Begroting 2015. De Begroting 2015 wordt ter finale toetsing en vaststelling voorgelegd aan onze toezichthouder Provincie Noord-Holland. Daarmee houden we Hollands Noorderkwartier in en na 2015 droog en bewoonbaar. We investeren in stevige dijken en voldoende schoon (zoet) water en we streven naar een duurzame afvalwaterketen. We letten scherp op de kosten. Dit om de stijging van de belastingtarieven te beperken en de schulden te reduceren.

Op 18 maart 2014 zijn er weer verkiezingen - www.hhnk.nl/verkiezingen. Het grootste deel van de begrotingsopgave 2015 zal dus door een nieuw bestuur worden uitgevoerd.

Voorkomen wateroverlast

Zonder goed waterbeheer zou bijna ons hele gebied onder water staan. We beschermen het land tegen de zee en beheren het water. Er wonen 1,2 miljoen mensen in ons gebied. De grote economische waarde van het gebied vraagt permanente inzet om de gevolgen van een stijgende zeespiegel en dalende bodem tegen te gaan.

U kunt de begroting inzien ophttp://www.hhnk.nl/bestuur_en/begroting (vanaf 19 november).

Belasting betalen

De begroting gaat over 2015. Onze inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit belastingopbrengsten. De belastingen bepalen we voor de taken Watersysteembeheer, Zuiveringsbeheer en Wegenbeheer. De belastingaanslagen voor 2015 worden in januari 2014 (gebruikers) en mei 2014 (eigenaren) verstuurd.

Stijging inkomsten beperkt tot 3%

De belastingtarieven van het HHNK stijgen volgend jaar met gemiddeld 3%. Dat is minder dan vastgesteld in het Meerjarenplan in juni 2014 van dit jaar (gemiddeld 4%).

We kiezen hiermee voor een balans in onze investeringen voor een klimaatbestendig waterbeheer en een gezonde financiële huishouding, ook op de langere termijn. We willen de huidige rekening niet doorschuiven naar onze kinderen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl