Algemeen: 04 december 2014 Participatiebeleid vastgesteld door college Den Helder

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Het college heeft het document 'Midden in de samenleving' vastgesteld. Daarin staan de ambities van de gemeente op gebied van participatie en wijkgericht werken. Initiatieven uit de Helderse samenleving krijgen een vast gemeentelijk contactpersoon en bij initiatieven van de gemeente zelf wordt de samenleving zo vroeg mogelijk betrokken.

Eigenlijk zijn participatie en wijkgericht werken al jaren een onderdeel van de gemeentelijke werkwijze, zeker bij kleine onderwerpen. Het college verwacht echter dat er van formele vaststelling van het participatiebeleid een belangrijk signaal uitgaat. De burger zit als belanghebbende en coproducent van de stad steeds meer op voet van gelijkwaardigheid met de gemeente aan tafel. Dat gaat met rechten en plichten voor beide partijen.

De gemeente vindt dat burgers meer zelf kunnen doen, steeds meer burgers nemen daartoe het initiatief: in het opknappen van buurten, in buurtbeheerbedrijven, met welzijnsinitiatieven, in wijkplatforms enzovoorts. Op haar beurt moet de gemeente openstaan voor initiatieven, ook als uitkomsten onzeker zijn of als er haken en ogen aan zitten. Kortom: het beleid doet een stapje terug, de samenleving zet een stapje voorwaarts. Daarom de titel 'Midden in de samenleving'.

Het document telt slechts twee pagina's. Details staan er dan ook niet in. Het laat zich lezen als een stellingname voor participatie en laat iedereen de vrijheid om daar invulling aan te geven naar gelang de situatie verlangt. Zolang participatie maar serieus wordt genomen. Dit uitgangspunt is volledig in lijn met ontwikkelingen elders in ons land.

Meer informatie op www.denhelder.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl