Algemeen: 04 december 2014 Projectplan Dijkversterking Koegraszeedijk ter inzage t/m 23 januari 2015

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het projectplan Dijkversterking Koegraszeedijk goedgekeurd. Zij leggen van 15 december 2014 tot en met 23 januari 2015 het projectplan Dijkversterking Koegraszeedijk ter inzage.

De Koegraszeedijk is een primaire kering die grotendeels op terrein van Defensie ligt, aan de oostkant (Waddenzeekant) van Den Helder en is niet openbaar toegankelijk. Het dijktraject is 1,9 km lang en daarvan is circa 850 meter afgekeurd. Als voorkeursoplossing is gekozen voor een constructieve oplossing (damwand of diepwand) voor het traject langs het Noordhollandsch kanaal. Voor het traject langs het baggerdepot is voor een versterking met grond gekozen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is als beheerder verantwoordelijk voor deze primaire waterkering en daarmee initiatiefnemer voor het opstellen van het projectplan.

Het ontwerpprojectplan heeft van 28 juli 2014 tot en met 5 september 2014 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht op het ontwerpprojectplan en de m.e.r.-beoordeling.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl