Algemeen: 18 december 2014 Gemeente Den Helder wijkt af van overgangsrecht Participatiewet in voordeel belanghebbenden

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Participatiewet in. Deze wet komt in de plaats van onder meer de Wet Werk en Bijstand. Dat betekent dat uitkeringsgerechtigden die in 2014 ondersteuning ontvangen van de gemeente, bijvoorbeeld met een uitkering of bijzondere bijstand, te maken krijgen met het overgangsrecht. Dit overgangsrecht bepaalt dat de hoogte van de uitkering van de huidige uitkeringsgerechtigden hetzelfde blijft tot 1 juli 2015.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in een tweetal gevallen af te wijken van het overgangsrecht. Dit geldt voor mensen die bijzondere bijstand ontvangen en voor uitkeringsgerechtigden van 21 en 22 jaar die zelfstandig wonen. In beide gevallen is dit in het voordeel van de belanghebbenden.

Voor ondersteuning volgens de bijzondere bijstand wordt de draagkracht bepaald.

Dit is het gedeelte van het inkomen of vermogen dat de belanghebbende dient te gebruiken om bijzondere kosten te betalen, bijvoorbeeld reiskosten voor scholieren buiten Den Helder. In de Participatiewet is voor de bijzondere bijstand geen overgangsrecht opgenomen. Dit zou betekenen dat vanaf 1 januari voor alle mensen met bijzondere bijstand de eerder gemaakte afspraken over de draagkrachtperiode zouden komen te vervallen. De gemeente vindt dit onterecht, want het druist in tegen eerder gemaakte afspraken met de cliënten. Daarom wijkt de gemeente af van de Participatiewet en stelt zelf een overgangsrecht in, in het voordeel van de belanghebbenden.

Het overgangsrecht zou veroorzaken dat 21- en 22-jarige uitkeringsgerechtigden die zelfstandig wonen en nu een uitkering hebben, een lagere uitkering ontvangen dan hun leeftijdsgenoten die na 1 januari 2015 een uitkering aanvragen. Daarom heeft het college besloten om vanaf 1 januari 2015 aan alle zelfstandig wonende 21- en 22-jarige uitkeringsgerechtigden dezelfde hogere uitkering toe te kennen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl