Algemeen: 30 december 2014 ILT keurt 22 procent getest vuurwerk af

22 procent van het geteste geïmporteerde vuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dat blijkt uit controles van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT). De meest voorkomende overtredingen zijn brandende delen op lage hoogte, omvallen, te korte of te lange brandtijd van het lont en te hoge geluidsdruk. De importeurs moeten zelf voor de vernietiging van het afgekeurde vuurwerk zorgdragen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze het betalen van een opgelegde dwangsom. In 2013 voldeed 26 procent van het vuurwerk niet aan de eisen.

Importeurs zijn er zelf verantwoordelijk voor dat producten die zij op de markt brengen voldoen aan de Nederlandse en Europese eisen voor consumentenvuurwerk.

Omdat de ILT constateerde dat het percentage afgekeurde vuurwerk niet afneemt, heeft de ILT haar handhavingmethode dit jaar aangepast. De inzet van het bestuursrecht (last onder dwangsom) moet de nodige prikkel geven zodat importeurs een kwaliteitsslag maken. De hoogte van een dwangsom wordt gerelateerd aan de omvang en de ernst van de overtreding. Die ligt daardoor meestal aanzienlijk hoger dan de gemiddelde strafrechtelijke boete tot nu toe.

De inspectie wil dat de importeurs hun verantwoordelijkheid nemen en dat uiteindelijk de veiligheid van het consumentenvuurwerk wordt verbeterd.

CE-markering

Al het geteste vuurwerk was voorzien van een CE-markering. Sinds 2014 moet al het in Nederland geïmporteerde vuurwerk een CE-markering hebben. Dat 22 procent van het geteste geïmporteerde vuurwerk is afgekeurd, betekent niet dat ruim 20 procent van alle vuurwerk iets mis is. De inspectie zoekt gericht naar artikelen waar de consument extra risico loopt bij afwijkingen.

De CE-markering mag pas worden aangebracht nadat een aangemelde instantie ( notified body, NoBo) in een van de EUĖlanden de verplichte certificaten heeft verstrekt en de bijbehorende testen zijn uitgevoerd. De ILT meldt bevindingen van artikelen, waarvan is vastgesteld dat zij een risico kunnen opleveren voor de consument, aan de Europese Commissie. Ook worden de testresultaten van afgekeurde artikelen gemeld aan de toezichthouders in andere EU-landen zodat ook zij, indien van toepassing, hun maatregelen kunnen nemen. (bron: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT))

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl