Algemeen: 07 januari 2015 Schagen en Hollands Kroon: Sociale taken ISD-KNH in 2015 terug naar gemeente

Op 1 januari 2015 zijn een aantal sociale taken van het Rijk en de provincies overgedragen aan gemeenten in Nederland en heeft de gemeente er taken bijgekregen. Zo is de gemeente nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben en de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor inwoners die een bijstandsuitkering en/of bijzondere bijstand ontvingen van de ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) is er daarom iets veranderd. Vanaf 1 januari 2015 bestaat de ISD-KNH niet meer. De gemeenten Hollands Kroon en Schagen hebben de taak overgenomen en werken met wijkteams.

Wat gaat er precies veranderen?

Inwoners kunnen nu terecht op de nieuwe websites: www.wijkteam-schagen.nl of www.wijkteam-hollandskroon.nl. Op deze site kunnen de bijstandsgerechtigden, met behulp van DigiD, hun inkomenszaken met de gemeente regelen. Komen zij er op de website niet uit, dan kunnen zij bellen met de gemeente. De medewerker aan de telefoon zal óf de vraag direct beantwoorden, óf een afspraak maken. In reeds bestaande relaties met de sociale dienst veranderen afspraken tussen consulent en cliënt niet. De rechten en plichten die persoonlijk (met betrekking tot de uitkering) van toepassing zijn, blijven ook hetzelfde. Meer informatie hierover staat op www.weethoehetzit.nl/uitkering/wwb

Publieksplein en betaaldata

Het Publieksplein aan het Westerpark 20 in Schagen blijft geopend. De openingstijden veranderen. Vanaf 1 januari 2015 is het Publieksplein geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kan men alleen op afspraak terecht. Gesprekken tussen consulent en Uitstroomunit blijven ook in het pand aan het Westerpark 20 in Schagen plaatsvinden. De betaaldata van bijstandsuitkeringen en/of bijzondere bijstand veranderen niet. Wel wordt vanaf 2015 uitgekeerd vanaf de bankrekening van gemeente Schagen. Het nieuwe bankrekeningnummer en de tenaamstelling vanaf 1 januari 2015 zijn: NL13 BNGH 0285 164 600 ten name van de 'Gemeente Schagen'. Maakt u gebruik van een periodieke betalingsopdracht aan de ISD-KNH? Wij vragen u om deze wijzigingen per 1 januari 2015 door te geven aan uw bank. Uw betalingskenmerk/omschrijving verandert niet.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen tussen 8.00 en 17.00 uur met de gemeente: Hollands Kroon via telefoonnummer (088) 321 5000 of Schagen via telefoonnummer (0224) 210 400. (bron: Wijkteam Hollands Kroon, Schagen)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl