Algemeen: 14 januari 2015 Veilig Thuis Noord-Holland Noord gestart per 1-1-2015

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Met ingang van 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld opgegaan in de nieuwe organisatie Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Hulpvragers en instellingen kunnen bij Veilig Thuis terecht voor het vragen van advies over huiselijk geweld en kindermishandeling en het melden ervan. Zo nodig wordt ondersteuning aan de adviesvrager of de melder gegeven. Veilig Thuis is 7x24 uur te bereiken via het landelijke telefoonnummer 0800-2000.

Opdracht landelijke overheid

De landelijke overheid heeft opdracht gegeven aan de gemeenten om de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) vanaf 1 januari 2015 binnen één organisatie in te richten. Deze verplichting komt voort uit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) is de Veilig Thuis organisatie in de regio Noord-Holland Noord (Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar e.o. inclusief Uitgeest en West-Friesland). Veilig Thuis NHN is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijke geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Veilig Thuis NHN biedt advies en ondersteuning bij: huiselijk geweld, kindermishandeling, vechtscheidingen, eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis, mensenhandel, loverboys en ouderenmishandeling. Indien nodig doet Veilig Thuis onderzoek en leidt toe naar hulpverlening.

Hoe werkt Veilig Thuis?

Op de regionale en de landelijke website: www.vtnhn.nl en www.vooreenveiligthuis.nl staat informatie over hoe Veilig Thuis hulp organiseert.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl