Algemeen: 20 januari 2015 Schagen: Baggerdata schonen lekker op

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De gemeente Schagen gaat de komende tijd drie actuele casussen verder uitwerken vanuit dataperspectief. Dit is het resultaat van een interne sessie met beleidsmedewerkers en uitvoerders, waarin de mensen zelf hebben ervaren hoe open data een bijdragen kunnen leveren aan de oplossing van hun eigen vraagstukken of activiteiten.

Verder uitwerken betekent in dit geval: de relevante data analyseren en waar mogelijk publiceren, het bij het vraagstuk betrokken netwerk van stakeholders samenbrengen, inspireren en het dataperspectief ook bij hen meer in top of mind te brengen en natuurlijk ook het aansturen op daadwerkelijk hergebruik van de data. Hieronder een korte samenvatting van de casus 'Afvoeren van baggerslib'.

Baggerdata schonen lekker op

Al het oppervlaktewater in Schagen wordt eens in de 12 tot 16 jaar op diepte gebracht door middel van baggeren. De frequentie wordt mede bepaald door de flora- en faunawetgeving. Het werk wordt uitgevoerd door externe partijen in opdracht van de gemeente. Baggeren is seizoensgebonden werk.

Als het baggerslib van slechte kwaliteit is (het slib wordt bemonsterd) dan moet het afgevoerd worden naar het baggerdepot. Al het andere slib (het merendeel is van verwerkbare kwaliteit) mag gestort worden op de kant. Aanlandigen (bewoners met land grenzend aan oppervlaktewater) zijn onderhoudsplichtig en moeten in principe storting van het slib op hun grond toelaten.

Bezwaren

Dit kan echter niet altijd en soms zijn er legitieme bezwaren van aanlandigen, waardoor slib van goede kwaliteit niet ter plekke neergelegd kan worden. Het wordt dan naar het depot gebracht. Dit brengt extra kosten (transport, depot) mee.

Slib van verwerkbare kwaliteit is een voedingsstof voor de bodem en dus interessant voor boeren.

De gemeente Schagen wil slib van verwerkbare kwaliteit niet meer naar het baggerdepot brengen, maar lokaal verwerken. Uit bezuinigingsoogpunt en vanuit duurzaamheidsdoelstellingen (lokaal hergebruik). Dit betekent dat het slib naar andere plekken gebracht moet worden, direct en zo dicht mogelijk bij de plaats waar het opgehaald wordt. De vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn in ieder geval 'Hoe kom je aan deze geschikte plekken?' en 'Waar vind je lokale afnemers, boeren die het slib willen hergebruiken?'.

Open data

Hoe kunnen open data hierbij helpen? Bijvoorbeeld:

De gemeente zal het voortouw moeten nemen om deze data niet alleen beschikbaar te maken, maar ook inzichtelijk. De gemeente is daarmee hergebruiker van de eigen data en plukt daar ook de vruchten van. In gesprek met de stakeholders leren we ook de hergebruikpotentie van het netwerk kennen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl