Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 29 januari 2015 TWIN-H projecten verbeteren effectiviteit en professionaliteit jeugdzorg

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - In 2009 hebben Provinciale Staten extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. Dit bedrag, Ä 2.890.300,-, is tussen 2011 en 2014 besteed aan projecten die hebben bijgedragen aan het verbeteren van de effectiviteit en professionaliteit van de jeugdzorg. Dit blijkt uit de eindrapportage van het Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland (IB).

De uitvoering van de projecten is gedaan door de gezamenlijke jeugdzorgorganisaties in Noord-Holland, het zogenaamde Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland (IB). Enerzijds is er gewerkt aan innovatie in de jeugdzorg. Anderzijds is geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van jeugdzorgmedewerkers.

Afhankelijk van de vraag van een jongere, is ondersteuning geboden op de domeinen Onderwijs, Werk en Inkomen, en Wonen. De jongere bepaalde, in overleg met zijn jeugdhulpverlener, zelf op welke van de domeinen een vraag werd geformuleerd.

De projecten hebben tot een groot aantal concrete resultaten geleid. Zo zijn er binnen het project 'Versterken Maatschappelijke Participatie' 145 trajecten uitgevoerd voor 16+jongeren die de jeugdzorg verlaten en extra hulp en ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. En heeft bijvoorbeeld 95% van de jongeren met een vraag op het gebied wonen een (tijdelijk) dak boven zijn hoofd.

Het succes en de vernieuwing van de projecten werd mede bepaald door de samenwerking met relevante lokale partijen. Deze zullen verder worden uitgebouwd in het nog met provinciale middelen gefinancierde arbeidsmarktproject het '200 banenplan'.

In het kader van deskundigheidsbevordering hebben 3413 mensen een training gevolgd. Deze trainingen maakten het ook mogelijk dat 94% van alle medewerkers van de IB-organisaties, werkzaam op een hbo-functie, zich konden registreren in een beroepsregister. 29 mbo geschoolde medewerkers hebben het 'Erkenning voor Eerder Verworven Competenties' (EVC) traject doorlopen en daarmee een hbo-branchecertificaat behaald.

Andere resultaten zijn de samenwerkingsafspraken met partners over diversiteit, en samenwerkingsafspraken met wijk- en gebiedsteams en migrantenorganisaties. Ook is het aantal allochtone pleegouders en gezinsouders toegenomen.

De Eindrapportage TWIN-H projecten is te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl