Algemeen: 09 februari 2015 Den Helder: Cliëntenadviesraad zoekt nieuwe leden

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - De cliëntenadviesraad (Wwb) is op zoek naar leden. De cliëntenadviesraad houdt zich bezig met zaken waarmee uitkeringsgerechtigden en overige minima te maken hebben in het kader van de Participatiewet, werk, inkomen en zorg.

Wat doet de cliëntenadviesraad?

De cliëntenadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het (gemeentelijk) beleid dat uitgevoerd wordt in het kader van de Participatiewet en de daarmee samenhangende regelingen, inclusief het minimabeleid. De adviesraad is niet bevoegd om te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

Als het nodig is, vindt bij de advisering overleg plaats tussen de cliëntenadviesraad en de afdeling Sociaal Domein of het college van burgemeester en wethouders. De cliëntenadviesraad vergadert maandelijks en de leden ontvangen maandelijks een onkostenvergoeding/vrijwilligersbijdrage.

Wie zoeken wij?

Wilt u zitting nemen in de cliëntenadviesraad, dan moet u inwoner zijn van Den Helder. Daarnaast bent u cliënt van de afdeling Sociaal Domein of behoort u tot de doelgroep minima. Verder vragen wij een grote betrokkenheid met de onderwerpen die aan bod komen in de cliëntenadviesraad.

Stuur uw reactie met daarbij uw motivatie naar Nancy List, secretaris van de cliëntenadviesraad:

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl