Algemeen: 25 februari 2015 Bijstandsgerechtigden Hollands Kroon en Schagen - Tegenprestatie: als vrijwilliger aan de slag bij NL Doet

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, hebben tegenwoordig de plicht om vrijwilligerswerk te doen. Dit heet 'tegenprestatie'. De gemeenten Hollands Kroon en Schagen nodigen bijstandsgerechtigden uit om een start te maken met hun tegenprestatie tijdens 'NL Doet' op 20 en 21 maart 2015

Met dit aanbod willen de gemeenten hun bijstandsgerechtigden activeren. De organisatie van deze NL Doet-actie wordt gedaan door de wijkteams van de twee gemeenten. De wijkteams hebben sociale taken, waaronder de stimulering en begeleiden van mensen vanuit de bijstand naar vrijwilligerswerk. Er is nog een ander doel dat met de tegenprestatie wordt bereikt: Het vrijwilligerswerk is goed voor degene die het doet, maar ook voor wie het ontvangt. Zo wordt gebouwd aan meer lokale netwerken en versterking van saamhorigheid.

Verplichte tegenprestatie

De verplichte tegenprestatie geldt vanaf 1 januari 2015, toen de vernieuwde Participatiewet van kracht werd. De tegenprestatie in Hollands Kroon en Schagen is bedoeld voor bijstandsgerechtigden die geen arbeidsverplichting hebben. Voor deze groep inwoners geldt vrijwilligerswerk als tegenprestatie. Voor welke periode hangt af van persoonlijke situaties, maar is minimaal drie maanden voor minimaal twee uur per week. En maximaal zes maanden voor acht uur per week. Nu is de actie voor NL Doet onderdeel geworden van het aanbod.

Informatiebijeenkomsten

De gemeenten Schagen en Hollands Kroon organiseren informatiebijeenkomsten voor de bijstandsgerechtigden. Er wordt uitleg gegeven over de tegenprestatie voor NL Doet, men kan vragen stellen over de verplichting tot vrijwilligerswerk en er zijn organisaties aanwezig bij wie de genodigden zich kunnen opgeven voor een vrijwilligersklus. De betrokken bijstandsgerechtigden hebben al een uitnodiging thuis ontvangen voor deze bijeenkomst.

Informatie over de wijkteams is te vinden op www.wijkteam-schagen.nl of www.wijkteam-hollandskroon.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl