Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 26 februari 2015 Regels grondzaken Noord-Holland aangepast

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland heeft de regels voor het beheer van grondzaken aangepast. Daarmee is het formele beleid in overeenstemming gebracht met de praktijk.

De provincie Noord-Holland heeft veel onroerend goed. Dit onroerend goed is in 3 categorieën in te delen:

  1. wegen en vaarwegen
  2. huisvesting van de provinciale dienst
  3. overig onroerend goed.

Het overige onroerend goed bestaat uit:

  1. Bezit dat is aangekocht voor een provinciaal doel en tijdelijk beheerd moet worden, zoals woningen en percelen die nodig zijn voor de aanleg van een weg.
  2. Bezit dat niet langer nodig is voor de realisatie van een provinciaal doel en verkocht moet worden.
  3. Bezit dat in erfpacht of huur is uitgegeven aan derden.

De belangrijkste hoofdlijnen zijn:

1 Tankstations kunnen door de provincie nu 'gewoon' verhuurd worden en niet alleen op basis van erfpacht. Dit heeft zowel voor de provincie als de huurder financiële voordelen door lagere transactiekosten.

2 De manier waarop het canonpercentage berekend wordt, is vastgelegd en is marktconform. De canon is een geldsom, een percentage van de vrije verkoopwaarde, die de pachter jaarlijks aan de grondeigenaar moet betalen.

3 Het is nu mogelijk om bij erfpacht de canon in een keer af te kopen, waardoor het voor de pachter gemakkelijker wordt om de erfpacht te financieren. Afkopen kan tot het einde van de overeenkomst. Eeuwigdurende afkoop van de erfpachtcanon is niet mogelijk.

4 Voor nieuwe objecten worden meerjarige beheer- en onderhoudsplanningen opgesteld. Onderhoud vindt hierdoor niet alleen plaats wanneer het nodig is, maar al preventief.

5 De provincie herbouwt geen panden meer die bestemd zijn voor de sloop wanneer deze beschadigd raken door calamiteiten als storm, brand en lekkage.

Voor meer informatie zie de pagina Onroerend goed in het digitaal loket op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl