Algemeen: 26 februari 2015 Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 20 januari 2014 de ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en de ontwerpwijziging (actualisatie) van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld.

1. Terinzagelegging Ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening

De wijziging van de Provinciaal Ruimtelijke Verordening betreft de volgende onderwerpen:

U kunt de ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening van vrijdag 27 februari 2015 tot en met donderdag 9 april 2015 inzien. Dit kan:

Indienen van opmerkingen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen over de ontwerpwijziging Provinciaal Ruimtelijke Verordening worden ingediend. Dit kan schriftelijk of per e-mail.

De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van mw. T. Dijkers, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres onder vermelding van ‘Ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) nummer 179956/495679’.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de ontwerpwijziging Provinciaal Ruimtelijke Verordening kunt u terecht bij mw. mr. J.J. Verwindt (023-5144039).

2. Terinzagelegging Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

De wijziging van de Structuurvisie betreft een actualisatie van verouderde teksten en kaartonderdelen. De wijzigingen vinden hun basis in eerdere besluiten en gewijzigde omstandigheden die niet rechtstreeks op wijziging van de structuurvisie waren gericht, maar waarmee de Structuurvisie nu in overeenstemming wordt gebracht. Er worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen.

U kunt de ontwerpwijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 van vrijdag 27 februari 2015 tot en met donderdag 9 april 2015 inzien. Dit kan:

Indienen van opmerkingen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen over de actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 worden ingediend. Dit kan schriftelijk of per e-mail.

De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van dhr. A.P. van Eijk, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres onder vermelding van ‘Actualisatie Structuurvisie nummer 179956/528058’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de actualisatie van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 kunt u terecht bij dhr. A.P. van Eijk (023-5144747).

Downloads zijn te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl