Algemeen: 27 februari 2015 Rekenkamercommissie Schagen van start

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Op 1 januari 2015 is de rekenkamercommissie van Schagen van start gegaan. De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentelijke beleid doeltreffend en rechtmatig is.

Maar ook of het beter kan, ofwel ‘leren voor de toekomst’. Door onderzoek beoogt de rekenkamercommissie de raad beter inzicht te bieden in de uitvoering en effecten van het gemeentelijk beleid. Via de gemeentelijke website vindt u informatie over de RKC, haar leden en de onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd.

Suggesties voor onderzoek

Alle inwoners van de gemeente Schagen kunnen suggesties voor onderzoek doorgeven aan de Rekenkamercommissie. Is er een onderwerp waarvan u denkt ‘daar moet onderzoek naar gedaan worden’, neem dan contact op met de rekenkamercommissie.

Omschrijf het onderwerp zo concreet mogelijk, geef aan waarom u vindt dat onderzoek op zijn plaats is en op welke vragen het onderzoek zich zou moeten richten. Belangrijk is dat het onderwerp het persoonlijk belang overstijgt. Met andere woorden; dat er belangen en geld van veel burgers mee gemoeid zijn.

Uiteraard zal de rekenkamercommissie elke suggestie vertrouwelijk behandelen.

Voor het onderzoeksplan 2015 kunt u suggesties inleveren tot 21 maart 2015. Ook na deze datum kunt u suggesties doen, maar deze worden dan meegenomen bij het opstellen van de onderzoeksplannen 2016 en verder.

U kunt de rekenkamercommissie bereiken via de secretaris: of per post: rekenkamercommissie gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl