Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 30 maart 2015 Regeling Plattelandsontwikkeling Noord-Holland 2015 opengesteld

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Samenwerkingsverbanden van partijen uit het landelijk gebied kunnen bij de provincie gezamenlijk een plan indienen voor het op eigen wijze verbeteren van hun eigen leef- en werkomgeving. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland €1,8 miljoen beschikbaar gesteld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Gedeputeerde Staten roepen partijen uit het landelijk gebied op samen een plan in te dienen voor het op eigen wijze verbeteren van hun leef- en werkomgeving.

De regeling heet LEADER en is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrariërs, recreatieondernemers, natuur- en landschapsorganisaties en overheden, die een originele ontwikkelingsstrategie opstellen die bijdraagt aan tenminste een van de thema's: (bevolkings-)krimp, nu of in de nabije toekomst; stad-platteland relaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het platteland; minder verstedelijkte regio's met economische, ecologische en sociale innovatieve potentie hetgeen moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden.

GS zullen één plan honoreren voor maximaal €1,8 mln. aan EU-middelen.

Samenwerkingsbanden kunnen tot 1 mei 2015 een ontwikkelingsstrategie indienen bij de provincie Noord-Holland.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een Europees subsidieprogramma voor de ontwikkeling van het platteland met een focus op innovatie en duurzaamheid. LEADER is een onderdeel van het Nederlands Plattelandsontwikkelingsprogramma dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Wijze van indienen

Voor vragen over de POP3-LEADER regeling in Noord-Holland, de voorwaarden en de wijze waarop samenwerkingsverbanden een ontwikkelingsplan in moeten dienen, kunnen belangstellenden contact opnemen met dhr. S. Melis, tel: 023-514.4331, e-mail:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie

www.netwerkplatteland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl