Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privavy verklaring

Algemeen: 16 april 2015 Schagen en Hollands Kroon: Veranderingen in Hulp bij het huishouden

De gemeente is niet meer verantwoordelijk voor het voeren van een schoon huishouden. Dit staat in de nieuwe Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en is ingegaan op 1 januari 2015. Wij hebben daarom nieuw beleid ontwikkeld.

De gemeenteraad is op 26 maart 2015 akkoord gegaan met de nieuwe uitgangspunten voor de Hulp bij het huishouden. Het gaat hier om de werkzaamheden die vallen onder de Hulp bij het huishouden 1. Wij stoppen met de uitvoering hiervan. Voor degenen die gebruik maken van de Hulp bij het huishouden 2 verandert er niets.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer gaat het nieuwe beleid in?

Wij maken gebruik van een ruime overgangsperiode tot 1 januari 2016. Tot die datum verandert er nog helemaal niets en blijft alles nog zoals het is. Daarna kunnen de bestaande cliënten nog gebruik maken van een verlengde overgangsperiode tot 1 mei 2016. Wanneer cliënten deze eerste vier maanden van 2016 de huidige hulp van de zorgaanbieder nog aanhouden krijgen zij nog extra financiële ondersteuning. Informatie hierover volgt nog na de zomer. Na 1 mei 2016 zijn inwoners helemaal zelf aangewezen op het schoonhouden van uw huis.

Nieuwe cliënten kunnen zich aanmelden voor de huidige Hulp bij het huishouden 1. De termijn van de beschikking verloopt dan op 1 januari 2016.

Brief met informatie

Alle cliënten die gebruik maken van de huidige Hulp bij het huishouden krijgen een brief van de gemeente over de nieuwe regelgeving. Met een bijgevoegd antwoordformulier kunnen cliënten aangeven al of niet gebruik te maken van de mogelijkheid van een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van het wijkteam. Een persoonlijk gesprek is met name van belang voor cliënten die, gelet op de uitgangspunten van het nieuwe beleid, door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn zelf voldoende hulp te organiseren. De medewerkers van het wijkteam kijken dan met de cliënt naar wat de gevolgen zijn van de nieuwe regelgeving voor de nieuwe situatie en welke maatregelen de cliënt zelf kan nemen. De cliënt kan iemand uitnodigen voor ondersteuning bij dit gesprek. Dat kan een familielid, vriend of kennis zijn, of iemand anders die de client bij dit gesprek met raad en daad bijstaat.

Beëindiging beschikking

Alle cliënten krijgen vóór de zomer een formele beëindigingsbrief van hun huidige beschikking. De huidige beschikking wordt dan per 1 januari 2016 beëindigd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Wijkteam Hollands Kroon http://www.wijkteam-hollandskroon.nl/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl