Algemeen: 23 april 2015 Herverdeling Rijksgelden: Den Helder krijgt de hardste klappen

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Het geld dat jaarlijks van het Rijk naar gemeenten gaat wordt met ingang van 2016 op een andere wijze verdeeld. Den Helder behoort tot de gemeenten die het hardst worden getroffen, met in totaal 7 miljoen minder per jaar aan Rijksgelden. Wethouder Geurt Visser schrijft hierover een brief aan de minister.

Het geld dat wordt herverdeeld betreft het gemeentefonds én geld voor de uitvoering van taken in het sociale domein. Het Rijk heeft besloten bij het verdelen van Rijksgelden onder gemeenten nieuwe criteria toe te passen. In plaats van 'historische' criteria, worden 'objective' criteria gehanteerd.

Klap op klap

Het is vorig jaar al begonnen met de nieuwe definitie voor woonruimten (het zogenaamde BAG-effect), kazernes tellen in het vervolg als één woonruimte in plaats van vele. Dat kost onze gemeente jaarlijks € 2 miljoen. Maar dat is niet de enige korting die we van het Rijk krijgen. Voor taken in het sociaal domein laten de cijfers een extra korting zien van € 4 miljoen. Extra omdat het Rijk al geld heeft afgeroomd toen de taken aan gemeenten werden overgedragen. En in de algemene middelen van het gemeentefonds is het herverdeeleffect voor Den Helder € 1 miljoen negatief. Alle herverdelingen bij elkaar kosten onze gemeente dus uiteindelijk € 7 miljoen (€ 126,- per inwoner) per jaar.

Den Helder levert het meest in

Volgens een publicatie - www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/miljoenen-van-grote-naar-kleine-gemeenten.9468843.lynkx in Binnenlands Bestuur profiteren vooral kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners) van de herverdeling. De grotere gemeentes bekostigen dit. In de categorie 50.000 tot 250.000 inwoners behoort Den Helder tot de gemeenten die het meeste geld per inwoner inleveren.

Brief aan de minister

In de meicirculaire worden de voorlopige cijfers definitief. Ondertussen doet de gemeente er alles aan om het tij nog te keren of om tenminste een goede compensatie te krijgen. Wethouder Geurt Visser van financiën legt uit: 'We trekken hierbij op met andere gemeenten die in het zelfde schuitje zitten en zelf bereid ik ook een brief aan de minister voor waarin ik aandacht vraag voor de buitenproportioneel harde klappen die Den Helder financieel te verduren krijgt. Maar we moeten realistisch blijven, ondanks al deze inspanningen is de kans klein dat de herverdelingen nog van tafel gaan.' Alle zeilen bijzetten

Den Helder zal de komende jaren dus alle zeilen bij moeten zetten om dit financieel zware weer te trotseren. Om tot een sluitende begroting te komen zal opnieuw bezuinigd moeten worden.

Wethouder Visser: 'Deze situatie doet een sterk beroep op ons allemaal: bestuur, raad, ambtelijke organisatie én inwoners van Den Helder, om de handen ineen te slaan, vernieuwend te denken en misschien zelfs van de nood een deugd te maken.

We doen er alles aan om de situatie te wijzigen, maar als dat niet lukt moeten we er met z'n allen het beste van zien te maken. We gaan ons niet á la Calimero wentelen in zelfmedelijden. Den Helder is een stoere stad, dus samen komen we ook deze klappen wel te boven'.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl