Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 30 april 2015 Beheer en onderhoud Kop van Noord-Holland door één marktpartij

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud van het gebied Kop van Noord-Holland voor tien jaar uitbesteed aan één marktpartij: Dura Vermeer. Een nieuwe benadering, waarbij de provincie voor langere tijd nauw samenwerkt met de markt en een beroep doet op haar kennis en innovatiekracht.

De Kop van Noord-Holland is het eerste langjarige, geïntegreerde gebiedscontract dat de provincie in de markt zet. Vanaf 2016 volgen gebiedscontracten voor alle gebieden in Noord-Holland.

Stevig volume

In het gebiedscontract zijn het vaste en variabele onderhoud en enkele vervangingsinvesteringen voor (vaar-)wegen, groen én civieltechnische kunstwerken in het gebied gebundeld. Dit stevige volume en de tijdsduur maken het contract aantrekkelijk voor marktpartijen.

De provincie laat het werk uitvoeren op basis van prestatie-eisen, waarbij de markt wordt uitgedaagd om de kosten over de gehele contractduur te minimaliseren.

Kwaliteit uit de markt

De provincie wil met deze nieuwe manier van werken meer kennis en kwaliteit uit de markt halen. De opdrachtnemer krijgt de rol van risicodragende procesaannemer, die de ruimte heeft om het de kop van Noord-Holland naar eigen inzicht als 'goed huisvader' te beheren en onderhouden en zelf haar eigen werkproces zo efficiënt mogelijk in te richten. De rol van de provincie verschuift daarmee van beheren naar beheersen. Zij schrijft niet langer alles voor en gaat op de stoel van regisseur zitten.

Hechte partners

Voor het optimaal benutten van wederzijdse kennis en ervaring wordt een hoge mate van samenwerking verlangd, zodat de markt op basis van gelijkwaardigheid taken en verantwoordelijkheden kan gaan overnemen van de provincie. De provincie wil een hecht partnerschap aangaan, waarin de aannemer meedenkt en het gesprek met de provincie aangaat.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl