Algemeen: 18 mei 2015 Gemeentelijke jaarrekening Den Helder 2014 vastgesteld

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Op donderdag 7 mei 2015 heeft het college de vastgestelde jaarrekening over 2014 aan de raad verstrekt. Met de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de financiële situatie van het voorbije jaar. Op basis van deze jaarrekening verstrekt de accountant de zogenaamde 'goedkeurende verklaring', een bevestiging dat de financiële huishouding op orde is.

Afboeking op grondexploitatie

De jaarrekening over 2014 laat een negatief resultaat zien van 3,1 miljoen.

Wethouder Geurt Visser van financiën licht toe: "Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat we een bedrag van 8,6 miljoen hebben moeten afboeken op de grondexploitatie in Julianadorp Oost. Hadden we deze afboeking niet hoeven doen, dan waren we onder de streep positief uitgekomen, maar dan hadden we geen goedkeurende verklaring van de accountant gehad."

Reserves

Het negatieve saldo wordt opgevangen door reserves en voorzieningen. Hierdoor daalt het financiële weerstandsvermogen van de gemeente tijdelijk, maar er zijn concrete oplossingen om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Visser: "We hebben samen met de accountants de begroting doorgelicht. Daarbij zijn verschillende 'potjes' aangetroffen, reserves en voorzieningen die niet of niet geheel worden aangesproken. We geven de raad in overweging om een aantal hiervan te laten vervallen. De raad buigt zich over de verschillende oplossingen tijdens de behandeling van de kadernota, die zal plaatsvinden op woensdag 24 juni 2015"

Technische toelichting

Maandagavond 11 mei 2015 vond de technische toelichting van dit stuk plaats voor raadsleden.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl