Algemeen: 27 mei 2015 Subsidieaanvragen Waddenfonds van 27 augustus 2015 tot 22 oktober 2015

Gemeenschappelijke Regeling WaddenfondsBron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds - Waddenfonds investeert in werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling en in duurzame recreatie en toerisme. Van 27 augustus 2015 tot 22 oktober 2015 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij het Waddenfonds. Het betreft aanvragen voor het thema 'werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling' (a) en het thema 'duurzame recreatie en toerisme' (b).

Het openstellingsbesluit is formeel gepubliceerd in de provinciale bladen. Op www.waddenfonds.nl treft u de teksten die horen bij dit besluit. Het gaat daarbij om de tekst van het openstellingsbesluit en de bijbehorende tekst van het Jaarprogramma 2014-2015. Hier is ook het aanvraagformulier te vinden.

(a) Voor het thema 'Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling' geldt een subsidieplafond van in totaal € 2,5 mln. Per aanvraag geldt een maximum aan subsidiabele kosten van € 1 mln. Aanvragen voor dit thema worden beoordeeld op 'volgorde van ontvangst'.

(b) Voor het thema 'duurzame recreatie en toerisme' geldt een subsidieplafond van in totaal € 4,5 mln. Dit plafond geldt tevens als maximaal subsidiebedrag per aanvraag. Voor dit thema wordt het 'tender'-principe gehanteerd. Alle volledige aanvragen worden vanaf de sluitingsdatum van de openstelling beoordeeld op de vereisten en op de mate waarin deze voldoen aan de gestelde criteria.

Voorlichtingsbijeenkomsten op 9 en 11 juni

Het Waddenfonds organiseert twee voorlichtingsbijeenkomsten over deze nieuwe openstelling. De eerste is op 9 juni 2015 in Lauwersoog (locatie 't Booze Wijf, van 19:30 tot 21:30u). De tweede vindt plaats in Harlingen op 11 juni 2015 (locatie Trebol van 15:00 tot 17:00u). Tijdens die bijeenkomsten wordt nadere toelichting gegeven over de aard van de aanvragen en de vereisten die het Waddenfonds stelt.

Ook kunt u hier terecht met al uw vragen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar met als onderwerp 'voorlichting WCL en DRT', en vermelding van contactgegevens.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl