Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 28 mei 2015 Schagen: Jaarrekening 2014 goedgekeurd

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - De gemeenteraad van Schagen heeft in de vergadering van 19 mei 2015 de jaarrekening over 2014 unaniem vastgesteld. Een bedrag van € 82.811,- uit de algemene reserve bleek nodig om de rekening te sluiten.

Het jaar 2014 stond in het teken van een aantal grote uitdagingen voor de gemeente. Het was het eerste jaar voor wethouder Andre Groot. De gemeente bestond net een jaar en werkte in 2014 vooral aan de voorbereidingen van de nieuwe taken binnen het sociaal domein. "De samenwerking met de buurgemeenten had grote invloed op dit proces," zei wethouder Groot.

Schagen is een gemeente in ontwikkeling. In 2014 is verder gebouwd aan de organisatie, de harmonisatie van de diverse beleidsterreinen, het opzetten van de afdeling COWWI (Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen) en is begonnen met de bezuinigingstaakstelling.

"Het rapport van de accountant geeft aan dat de gemeente als organisatie goed bezig is, er zijn forse verbeterslagen behaald ten opzichte van 2013. Maar ook zijn er nog enkele verbeterpunten, met name op het beheer van vastgoed (huren en pachten)."

In grote lijnen schetste wethouder Groot de situatie: Door storting in de reserve voor het Sociaal Domein (€ 879.178,-) en opname uit de reserve Grondexploitaitie (€ 733.000,-) om de boekwaarde van bedrijventerrein Lagedijk te verlagen, plus een nadeel vanwege overheveling van budget voor de Rekenkamercommissie (€ 23.500,-) veranderde het oorspronkelijk positief saldo van € 86.867,- in een negatief saldo van € 82.811,-. Hetgeen is opgelost met een onttrekking uit de algemene reserve.

"Hiermee hebben we dan wel een mooie buffer gerealiseerd binnen het sociaal domein voor toekomstige risico's. Ook hebben we de boekwaarde van bedrijventerrein Lagedijk realistischer gemaakt ten opzichte van de te verwachten verkoopopbrengsten. De boekwaarde van Lagedijk bedraagt na afwaardering nog € 5,7 miljoen, dus zonder zorgen ben ik nog niet," zei de wethouder tot de gemeenteraad. Het afwaarderen van Lagedijk was nodig omdat de boekwaarde de taxatiewaarde overtrof en dat mag niet volgens de voorschriften.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl