Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 23 juni 2015 Mogelijkheid om te reageren op plannen Vismigratierivier van 22 juni tm 2 augustus 2015

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De plannen voor de toekomstige Vismigratierivier bij de Afsluitdijk liggen vanaf 22 juni 2015 tot en met 2 augustus 2015 ter inzage. Een ieder kan zijn of haar zienswijze op de plannen geven.

Inpassingsplan

Om de Vismigratierivier mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

In dit geval een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het ontwerp van dit plan en bijbehorende onderbouwende stukken en vergunningen liggen vanaf maandag 22 juni ter inzage. Particulieren en organisaties kunnen hierop reageren. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het PIP. Een Nota van Antwoord geeft toelichting in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot een wijziging in de ontwerpbesluiten.

Ecologische verbinding

De Afsluitdijk vormt een barrière voor vissen. Met de aanleg van de Vismigratierivier wordt de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer hersteld. De Afsluitdijk gaat weer open voor vissen waardoor hun paaigronden weer bereikbaar zijn.

Na het afronden van de planologische procedures worden de plannen verder uitgewerkt tot een detailontwerp. Daarna volgt een periode waarin het werk wordt aanbesteed en gegund. De aanleg is gepland vanaf 2017. Deze planning hangt samen met de planning van Rijkswaterstaat, die aan de slag gaat om de Afsluitdijk te versterken.

Onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk

Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de waterafvoercapaciteit. Tegelijkertijd werken regionale partijen, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk, aan het realiseren van diverse duurzame ambities voor de Afsluitdijk. De Vismigratierivier is hier één van. Meer informatie over de regionale ambities, zie www.deafsluitdijk.nl

Meer informatie

Het ontwerp ligt ter inzage bij de provincies Fryslân, Noord Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. De stukken zijn ook digitaal te vinden op www.fryslan.frl/afsluitdijk en via www.ruimtelijkeplannen.nl . Het betreft een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, een Milieueffectrapportage, een Passende Beoordeling, een Ontwerp Vergunning Natuurbeschermingswet en het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl