Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 29 juni 2015 Schagen: Tegenvallende kosten slurpen meevaller op

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Elk jaar in mei 2015 krijgen de gemeenten de zogenaamde 'meicirculaire gemeentefonds' van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In die circulaire staat welke financiële gevolgen de gemeente dat jaar heeft van de uitkering uit het gemeentefonds. Schagen is voor 2015 een 'nadeel' gemeente. Schagen heeft voor 2014 en 2015 te maken met een tegenvaller van 1,2 miljoen euro en voor de komende jaren een meevaller. Maar ook die meevaller is er in feite niet. Er zijn twee grote tegenvallers te verwerken, waardoor dat geld meteen wordt opgeslurpt.

Dat Schagen minder geld van de Rijksoverheid krijgt, heeft te maken met het "samen trap op, samen trap af" principe. Dat houdt in: de groei (of krimp) van het fonds is gelijk aan de groei of krimp van de rijksuitgaven. Daarnaast heeft de gemeente Schagen financiële problemen bij het beheer van de openbare ruimte.

Het ziet er naar uit dat er structureel een tekort is van ruim 1 miljoen euro.

Daarbij is het wegenonderhoud nog buiten beschouwing gelaten. Ook de Veiligheidsregio, die betaald wordt door de gemeenten, blijkt duurder uit te pakken voor Schagen. Dat kan een extra last betekenen van 350.000 euro voor 2016. Daarnaast geeft de Rijksoverheid opdracht aan Schagen om meer statushouders (asielzoekers met verblijfsstatus) op te vangen. Daardoor zal de bijdrage aan de organisatie die dit regelt, Vluchtenlingenwerk, toenemen met Ä 50.000,- per jaar voor rekening van de gemeente Schagen.

In 2016 valt het ook niet mee: de uitkering is dan Ä 1.065.000,- hoger, maar de extra kosten zullen dat bedrag op 13.000 euro na geheel opslurpen. De gemeenteraad is geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire. De financiële ruimte die op termijn uit de circulaire volgt, gaat dus meer dan op aan de extra kosten.

Wethouder Groot "Het is pijnlijk dat wij met deze onverwachte externe kosten worden geconfronteerd, terwijl verenigingen, stichtingen en de organisatie al flink hun best moeten doen om de bezuinigingen te halen in 2018. Gedurende de aankomende maanden wordt onderzocht hoe we deze tegenvallers zouden kunnen opvangen".

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl