Algemeen: 07 juli 2015 Den Helder, Texel en Schagen: Regionale samenwerking bij zorginkoop Jeugd en Wmo

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - De gemeenten Den Helder, Texel en Schagen werken samen bij de zorginkoop voor 2016. De drie colleges hebben de notities "Regionale samenwerking zorginkoop gemeenten Den Helder, Texel en Schagen in 2016" en "Voorstel Inkoopstrategie 2016 Jeugd en Wmo" aangenomen. Hierin staan de uitgangspunten voor de regionale samenwerking en het inkoopproces 2016.

De huidige overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp verlopen op 31 december 2015. De inkoop voor 2016 geeft meteen de kans om dit opnieuw vorm te geven. Met de voorgestelde aanpak kunnen de samenwerkende gemeenten de inwoners die in 2016 een beroep doen op maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo van dienst zijn. Het uitgangspunt van het inkoopproces is borging van de ondersteuning en zorg voor de inwoners.

De gemeenten werken samen vanwege wederzijdse belangen, een gedeelde marktafhankelijkheid en kennisdeling. Door de samenwerking ontstaat ruimte voor vernieuwing en het mede daar door realiseren van de gewenste maatschappelijke doelen. De samenwerking krijgt met name gestalte in de voorbereiding van de aanbesteding. Elke gemeente blijft verantwoordelijk voor de eigen aanbesteding.

"Deze samenwerking biedt zo ruimte voor de lokale situatie van elke gemeente. De voorzieningen moeten bij de lokale situatie passen," aldus wethouders Odd Wagner (Den Helder), Hennie Huisman (Texel) en Ben Blonk (Schagen).

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl