Algemeen: 10 juli 2015 Hollands Kroon start aanbesteding voor nieuwe zorginkoop

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Hollands Kroon start met de aanbesteding voor de zorginkoop van 2016. Dit wordt op een andere manier gedaan dan afgelopen jaar. Het huidige systeem van (zorg)inkoop sluit niet meer aan bij de veranderingen in de zorg. Belangrijk is dat de gemeente en zorgaanbieders gelijkwaardige gesprekspartners worden en samenwerken aan de organisatie van hulpverlening. Dit vraagt om een grootschalige verandering en cultuuromslag. De gemeente denkt dit het beste te kunnen doen door één partij te contracteren voor het gehele zorgveld.

Op zoek naar één partij voor het hele zorgveld

Het werken met één partij is overzichtelijker voor cliënten. Daarnaast heeft de cliënt de mogelijkheid om te kiezen voor één hulpverlener die aansluit bij de vraag en te behalen doelen. Dit vergroot en vergemakkelijkt de flexibiliteit van de hulpverlening. Door één partij verantwoordelijk te maken voor de hele zorg kan ook meer ingezet worden op preventie en draagt het bij aan het terugdringen van wachtlijsten. Minder partners maakt het ook voor de wijkteams een stuk overzichtelijker en efficiënter en dus uiteindelijk goedkoper.

Wat zijn de gevolgen hiervan voor de cliënt? Wat betekent dit voor continuïteit van zorg?

Een verandering als deze is niet binnen één dag gerealiseerd. Dit betekent dat cliënten voorlopig nog gebruik kunnen maken van hun huidige zorgaanbieder.

Huidige indicaties lopen gewoon door, tenzij er vanwege de overgang in 2015 nog een herindicatie gepland staat. De verwachting is dat er halverwege 2016 overgestapt wordt op het nieuwe systeem.

Markconsultatie en aanbesteding

Op 26 mei 2015 heeft Hollands Kroon tijdens een marktconsultatie, haar visie op zorg gepresenteerd aan geïnteresseerde zorgaanbieders. Het doel van deze bijeenkomst was om de haalbaarheid van de aanpak te onderzoeken. Hoewel de reacties van marktpartijen uiteen liepen, hebben zeven partijen aangegeven zich te herkennen in het profiel van preferente partner. Dit is een partner die net als Hollands Kroon de zaken anders (en beter) wil aanpakken en die samen met de gemeente de transformatie naar de nieuwe situatie realiseert. De gemeente zoekt een partner die op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid de zorg aan de inwoners wil organiseren. De selectie van deze partij gebeurt op basis van doelstellingen en kernwaarden.

Het rapport over de marktconsultatie kunt u hier downloaden: www.tenderned.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl